Architectuurraad Strafrechtketen

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken

De architectuurraad strafrechtketen is de hoeder van de architectuur strafrechtketen, Astra. De architectuurraad bestaat uit architecten van het Ministerie van JenV en van de betrokken ketenpartners. De architecten van de ketenpartners zorgen voor de verbinding met de architectuur van hun eigen organisaties.

Ons Mantra

Om focus aan te brengen in het werk hanteert de architectuurraad strafrechtketen het mantra:
Wij kunnen in 2024 betrouwbaar personen, zaken, beslissingen en bewijsmiddelen van begin tot eind van de keten eenvoudig volgen ... zodat de informatie voor handelen, beslissen, leren, besturen, binnen en buiten de keten er tijdig en volledig is.

Samenwerken

De architectuurraad strafrechtketen geeft richting, stelt kaders, adviseert en werkt samen met:

  • Het bestuurlijk ketenberaad (BKB)
  • De programmadirecteur digitalisering strafrechtketen
  • Het gedelegeerd opdrachtgeversberaad (gOGB)
  • De klankbordgroep digitalisering strafrechtketen (KDSK)
  • Het portfoliomanagementbureau
  • Collega’s (projectleiders, architecten, analisten, juristen, …)

De focus van de architectuurraad is initieel gericht op de resultaten van het programma Digitalisering Strafrechtketen maar de raad heeft een bredere verantwoordelijkheid voor het hoofdontwerp van de strafrechtketen en ziet ook toe op alle andere veranderinitiatieven in de keten.

Werkwijze

Projecten voor digitalisering van de Strafrechtketen worden begeleid vanuit de StrafRechtKeten ArchitectuurRaad (SRK-AR). Het doel daarvan is de keten vooruit te helpen qua samenwerking en informatievoorziening, en de evolueerbaarheid daarvan; het gaat niet om slagbomen en het halen van vinkjes. Al vanaf het begin van het portfolioproces schat SRK-AR de impact van het project in en stemt daarop wijze en zwaarte van begeleiding en toetsing af. Afhankelijk daarvan omvat dat dialogen met het project, het vinger aan de pols houden met behulp van een Project Start Architectuur (PSA) en het actief informeren en raad vragen vanuit het project. Dit alles met een mentaliteit van just enough, just in time architecture.

De werkwijze maakt voor de buitenwacht duidelijk hoe wij als AR-SRK werken; specifiek voor projectleiders en projectarchitecten. Daarnaast is de werkwijze van belang voor het OGB plus CBE en ter informatie voor het BKB.

Als in dit document wordt gesproken van opdrachtgeversgremium dan wordt bedoeld of het BKB, OGB of CBE.

Met de Strafrechtketen wordt bedoeld de ‘brede’ strafrechtketen. Dit is inclusief het executiedomein.

De werkwijze staat beschreven in het document Werkwijze dienstverlening architecten SRK.