Architectuurraad Strafrechtketen

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken

De architectuurraad strafrechtketen is de hoeder van de architectuur strafrechtketen, Astra. De architectuurraad bestaat uit architecten van het Ministerie van JenV en van de betrokken ketenpartners. De architecten van de ketenpartners zorgen voor de verbinding met de architectuur van hun eigen organisaties.

Ons Mantra

Om focus aan te brengen in het werk hanteert de architectuurraad strafrechtketen het mantra:
Wij kunnen in 2024 betrouwbaar personen, zaken, beslissingen en bewijsmiddelen van begin tot eind van de keten eenvoudig volgen ... zodat de informatie voor handelen, beslissen, leren, besturen, binnen en buiten de keten er tijdig en volledig is.

Samenwerken

De architectuurraad strafrechtketen geeft richting, stelt kaders, adviseert en werkt samen met:

  • Het bestuurlijk ketenberaad (BKB)
  • De programmadirecteur digitalisering strafrechtketen
  • Het gedelegeerd opdrachtgeversberaad (gOGB)
  • De klankbordgroep digitalisering strafrechtketen (KDSK)
  • Het portfoliomanagementbureau
  • Collega’s (projectleiders, architecten, analisten, juristen, …)

De focus van de architectuurraad is initieel gericht op de resultaten van het programma Digitalisering Strafrechtketen maar de raad heeft een bredere verantwoordelijkheid voor het hoofdontwerp van de strafrechtketen en ziet ook toe op alle andere veranderinitiatieven in de keten.