Architectuurorganisatie

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding[bewerken | brontekst bewerken]

De strafrechtketen architectuurraad (SRK-AR) is de hoeder van de architectuur strafrechtketen, Astra. De architectuurraad bestaat uit architecten van het Ministerie van JenV en van de betrokken ketenpartners. De architecten van de ketenpartners zorgen voor de verbinding met de architectuur van hun eigen organisaties. Ook dragen zij de KDA uit naar de eigen organisatie en ondersteunen projecten die de keten raken.

Naast het opstellen en onderhouden van de Strafrechtketen Architectuur richt de SRK-AR zich op het gebruiken van de Architectuur in vernieuwingstrajecten in de Strafrechtketen. Hiertoe werk de SRK-AR samen met programma's en projecten in de keten en met de gremia die deze aansturen dan wel ondersteunen.

De meest in het oog springende aansturende gremia voor (IV-)vernieuwingstrajecten zijn het Informatieberaad (IB) en het Coördinerend Beraad Executie (CBE). Er is een overlap wat betreft betrokken organisaties en digitaliseringsopgaven toch kennen het IB en CBE een eigen ketenportfolio waarbij het CBE zich richt op de tenuitvoerlegging. In het IB is ook het CBE vertegenwoordigd. De SRK-AR adviseert aan beide gremia en werkt samen met bijbehorende ondersteunende gremia, zie ook de lijst hieronder.

Voor de realisatie van het Strafrechtketenbrede portfolio onder verantwoording van het IB wordt het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS) ingericht. Zodra dit in voldoende mate is uitgekristalliseerd zullen we de Architectuurorganisatie in meer detail beschrijven. Nu volstaan we met de hoofdlijn.

Samenwerking met gremia binnen de strafrechtketen[bewerken | brontekst bewerken]

De SRK-AR adviseert aan en werkt samen met o.a. de volgende gremia:

  • Het Informatieberaad (IB)
  • Het CIO-Beraad (CIOB)
  • Het Coördineren Beraad Executie (CBE)
  • Het Afstemmingsoverleg Executie (AO)
  • Portfolioraad (PR),
  • Expertgroep Ketenwerkprocessen (EKWP)

De KDA is bekrachtigd in het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) en toegelicht en positief gewaardeerd in het Bestuurlijk Executie Overleg (BEO).

De SRK-AR neemt deel aan het integraal ketenadvies waarin besluitvorming over het portfolio door het CIOB/IB wordt voorbereid.

De SRK-AR onderhoudt de band met het Architectuurforum JenV en sluit waar mogelijk aan op JenV-brede architectuurinitiatieven.

Naast de interactie met bovengenoemde gremia is het contact met ketenprojecten minstens zo belangrijk. Dat is de plek waar de architectuur moet worden gebruikt. Hoe dat is ingeregeld wordt toegelicht onder Rol en organisatie van de SRK-AR.