Rol en organisatie van de SRK-AR

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Architectuurraad (SRK-AR) heeft als missie de architecten en andere betrokkenen in de strafrechtketen te laten samenwerken om zo het mantra te realiseren en het verander-vermogen van de keten te versterken.

De ketendoelarchitectuur verwoordt de afspraken die daarvoor gemaakt zijn, de SRK-AR is hiervan de hoeder.

Organisatie en Werkwijze[bewerken | brontekst bewerken]

De SRK-AR bestaat uit architecten die vanuit de ketenpartners als vertegenwoordiging naar voren zijn geschoven. De SRK-AR werkt aan het gezamenlijke ketenbelang, met bewustzijn van de belangen van de individuele organisaties.

De gehele SRK-AR heeft ca. drie vaste werkdagen per maand waarin ze gezamenlijk aan producten werken, kennis uitwisselen én adviezen formuleren. Dit alles met focus op de gezamenlijke doelstelling voor het verbeteren van de interoperabiliteit op de lagen semantiek en techniek (rol 1).

Daarnaast heeft de SRK-AR de functie om voor specifieke doelstellingen, indien gewenst door partijen, een ketensolution-architectuur op te stellen. Daarin worden alle aspecten en alle lagen meegenomen om te komen tot een werkende ketenoplossing (rol 2).

Een deel van deze groep, het Dienteam, heeft meer tijd beschikbaar en trekt daarbij de kar, met name bij het opstellen van producten en het uitvoeren en coördineren van werkzaamheden.

De SRK-AR heeft een voorzitter die naast voorzitter van de bijeenkomsten ook teamleider is van het Dienteam.


In de context van DDS geldt dat de SRK-AR:

 • rapporteert aan het CIO Beraad, 2 leden treden op als portefeuillehouders architectuur (Aart vd Vlist/NP en Siebe Keulen/DI&I)
 • is vertegenwoordigd in het overleg Integraal Ketenadvies
 • advies geeft aan de Portfolioraad en Bureau Ketenvoorzieningen


In de context van het CBE-portfolio geldt dat de SRK-AR:

 • adviseert DGSenB/Ketenregie bij de voorbereiding van besluitvorming inzake het portfolio van de tenuitvoerlegging
 • adviseert het AO en het CBE

SRK-AR Jaarplan[bewerken | brontekst bewerken]

De SRK-AR-stelt een Jaarplan op waarmee de focus voor een betreffend jaar wordt aangebracht. Dit bevat werkzaamheden en deliverables op de volgende vlakken:

 • Kennisdelen
 • Werken aan interoperabiliteit
 • Werken aan digitaliseringsdoelen
 • Adviseren in besluitvorming en sturing
 • Positie / rol SRK-AR aanscherpen

In het Jaarplan is ook vastgelegd wat de bezetting is van de SRK-AR, welke partijen op welke wijze vertegenwoordigd zijn en wat het benodigde budget is voor het betreffende jaar.

De taken van de SRK-AR[bewerken | brontekst bewerken]

De SRK-AR heeft haar taken als volgt gegroepeerd:


1. Kennisuitwisseling en samenwerking tussen architecten over SRK architectuur

 • Leden van de AR zijn verantwoordelijk voor de verbinding naar hun eigen organisatie,
 • kennishouder en aanspreekpunt in de keten op een specifiek onderwerp en/of
 • aanspreekpunt voor een project


2. Werken aan interoperabiliteit (rol 1)

 • Opstellen, aanpassen en laten vaststellen Ketendoelarchitectuur SRK (KDA)
 • Toetsen plannen en architecturen aan de KDA
 • Uitdragen, bespreken, afstemmen en adviseren over toepassing KDA
 • Bevorderen van het tot stand komen van juridische, organisatorische en procesmatige kaders voor digitalisering


3. Werken aan digitaliseringsdoelen (rol 2)

 • Opstellen, aanpassen en laten vaststellen ketensolution architecturen per doelstelling
 • Toetsen plannen en architecturen aan ketensolution architecturen
 • Uitdragen, bespreken, afstemmen en adviseren over transitie stappen en portfolio per doelstelling


4. Adviseren in besluitvorming en sturing

 • Beoordelen en volgen projecten op interoperabiliteit en maakbaarheid.
 • Bijdragen aan het uitwerken van initiatieven/ projecten en hun onderlinge samenhang t.a.v. de ketendoelen
 • Participeren in het overleg Integraal Ketenadvies ter voorbereiding op besluitvorming in CIO beraad en indien nodig in IB en BKB