Astra Ontwerpkader

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken

De Architectuur Strafrechtketen, Astra, wordt ontwikkeld en beheerd volgens een gestructureerde aanpak. Het uitgangspunt wordt gevormd door de strategie van de strafrechtketen. Daaruit worden leidende principes afgeleid voor de samenwerking in de strafrechtketen. Deze leidende principes geven richting aan het opstellen van referentie-architecturen: eerst voor Doelgroepen en producten, dan voor Processen en organisatie en dan voor de Informatievoorziening. Vervolgens plannen we de verandering in de vorm van een transitie-architectuur. Dat is de basis voor het projectenportfolio van het programma Digitalisering Strafrechtketen. Beveiliging en beheer hebben gedurende dit hele proces de aandacht.

Ontwerpkader Architectuur Strafrechtketen

De eerste stappen zijn ook op die manier gezet: met een analyse van de strategische doelen en het formuleren van leidende principes. Het programma Digitalisering Strafrechtketen kende echter een voortvarende start met lopende projecten en nieuwe voorstellen die op gang kwamen voordat de referentie-architectuur gereed was. Om toch richting te kunnen geven aan de vernieuwing zijn architectuurbouwstenen opgesteld. Architecture Building Blocks (ABB's) geven antwoord op de belangrijkste ontwerpvragen die voorkomen in het projectenportfolio. Vier van deze architectuurbouwstenen zijn al vastgesteld en er volgen er nog meer. Daarnaast zijn er ook Solution Building Block's (SBB's) in de vorm van e-voorzieningen die de ketensamenwerking ondersteunen. Het opdrachtgeversberaad van het programma heeft aangegeven om de hier genoemde e-voorzieningen met voorrang te willen realiseren.

De genoemde architectuurproducten zijn afgestemd met de architecten en de bestuurders van de betrokken ketenpartners en hun reviewcommentaren zijn zo goed als mogelijk verwerkt.