Betekenis en bronnen

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving[bewerken | brontekst bewerken]

Voorziening gericht op de betekenis van data, bronnen: “Wat betekent dit? En hoe noemen we dit?” en ”Waar is welke data voor wie te verkrijgen?”.

Toelichting[bewerken | brontekst bewerken]

Ketencommunicatievoorzieningen[bewerken | brontekst bewerken]

KCV Beschrijving
Icon-e-semantiek.png E-Semantiek E-Semantiek betreft het informationele kennisdomein, de bibliotheek van begrippen, definities en bronnen van en voor de keten.

Toetsingskaders items[bewerken | brontekst bewerken]

 KCVIDStatementType
Aangeven verantwoordelijke partij voor informatieE-SemantiekBSA04Van informatieproducttypen, bronobjecttypen en afleidingsregels is aangegeven wie de verantwoordelijke partij is, en in welke context die gebruikt mogen worden.Aanwijzing
Afleidingsregels voor afgeleide gegevensE-SemantiekBSA03Voor ieder afgeleid gegeven is de afleidingsregel geformuleerd.Aanwijzing
Doelbinding/grondslag vastgesteld voor verstrekking informatieproductE-SemantiekBSA11Van ieder informatieproducttype is vastgesteld en ketenbreed raadpleegbaar op grond van welke doelbinding(en) en grondslag(en) het informatieproduct verstrekt mag worden.Aanwijzing
Gebruikmaken van CDM voor ketenveranderinitiatievenE-SemantiekBSK01Alle ketenveranderinitiatieven maken voor het definiëren van hun semantiek en syntax gebruik van het CDM.Richtlijn/standaard
Handelingsperspectief voor 'terugmelding in behandeling'E-SemantiekBSG03Wat te doen zolang de terugmelding in behandeling is of het ongewenst resultaat oplevert: sla een verbetering lokaal op t.b.v. gebruik binnen de eigen ketenpartner, maar wijzig niet het ontvangen bronobject (want die kan worden overschreven bij nieuwe ontvangst)Practice
Informatie-uitwisseling beschreven in PDCE-SemantiekBSA06Ieder informatieproducttype, de samenstelling ervan uit gegevenselementtypen en de representatietypen waarin het informatieproduct kan worden uitgewisseld, is beschreven in de producten- en dienstencatalogus (PDC).Aanwijzing
Informatie-uitwisseling voldoet aan ketenbrede modellenE-SemantiekBSA01Alle begrippen en informatieobjecttypen die worden uitgewisseld in of met de StrafRechtKeten voldoen aan ketenbrede modellen en gegevenswoordenboeken.Aanwijzing
Informatieobjecten voorzien van metadateringE-SemantiekBSA07Informatieobjecten zijn voorzien van metadatering, conform het informatiemodel KDAAanwijzing
KetenreferentiegegevensE-SemantiekBSA05Voor ketenreferentiegegevens wordt gebruik gemaakt van de voor de Strafrechtketen bepaalde informatiebronnen.Aanwijzing
Niet wijzigen van ontvangen bronobjectenE-SemantiekBSA09Ontvangen bronobjecten mogen door andere ketenpartners gebruikt worden binnen hun grondslag en doelbinding, maar niet door die gebruikende ketenpartners gewijzigd.Aanwijzing
Objecttype goed gedefinieerdE-SemantiekBSA02Ieder objecttype is goed gedefinieerd.Aanwijzing
SRK-Repository bron voor algoritmes op ketenniveauE-SemantiekBSA13SRK-Repository is de authentieke bronlocatie voor de algoritmes die op ketenniveau worden gebruikt.Aanwijzing
Vastleggen relaties tussen verschillende identificatiekenmerken van dezelfde objecttypeE-SemantiekBSA12Relaties tussen verschillende identificatiekenmerken van dezelfde objecttypen zijn vastgelegd.Aanwijzing
Verantwoordelijkheden informatieproducttype duidelijkE-SemantiekBSA10Van ieder informatieproducttype dat wordt uitgewisseld in de keten is duidelijk wie verantwoordelijk is voor:
  • het leveren van het informatieproduct (informatieleverancier),
  • het produceren en afleveren van het informatieproduct (informatieproducent),
  • de inhoud van het informatieproduct (de bronhouder(s) van de bronlocaties van waaruit het informatieproduct wordt samengesteld).
  • Aanwijzing
    Verantwoordelijkheid voor oorsprongobjectenE-SemantiekBSA08Oorsprongobjecten worden in de oorspronglocatie onder de verantwoordelijkheid van een ketenpartner (oorspronghouder) beheerd.Aanwijzing