E-Distributie

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Icon-e-distributie.png

Ordening

Technisch uitwisselen

Beschrijving

E-Distributie ondersteunt in de verbinding tussen afwijkende koppelvlakken van ketenpartners of andere ketens.

Toelichting

Om van voordeur naar voordeur te komen zijn soms ondersteunende functies nodig. Denk aan protocolconversies.

Deze ondersteunende functies zijn onderdeel van E-Distributie. Het is de verbinding tussen de koppelvlakken van de ketenpartners. E-Distributie verzorgt de volgende functies (op basis van gemaakte afspraken in E-Semantiek en E-Koppeling):

  • Conversies, vastgelegd in E-Semantiek, van syntax en coderingsstelsels;
  • Conversies van technische protocollen tussen E-Koppelingen;
  • Routering, inclusief “verbergen” daadwerkelijke technische locatie van een koppelvlak (ontzorgen);
  • Buffering in geval van asynchrone communicatie;
  • Gegarandeerde aflevering;
  • Keten- of domeinbrede pseudonimisering;
  • Koppeling naar standaardfunctionaliteit voor bijvoorbeeld beveiliging, loggen van verkeer (offloading).

Welke distributiefuncties exact nodig zijn is afhankelijk van de afspraken over de koppelvlakken en de keten. Binnen de strafrechtketen zijn conversies van syntax en coderingsstelsels ongewenst. De strafrechtketen spreekt immers dezelfde semantische ketentaal. De conversiefuncties vormen de brug naar andere ketens als de Migratie- of Jeugdketen.


Aanwijzing.png

De verantwoordelijkheid voor functies van E-Distributie zijn belegd. En de functies zijn getoetst aan de eisen m.b.t. BIVA, beveiliging en gegevensbescherming.


Aanwijzing.png

De KDA bepleit gezamenlijk gebruik van E-Distributie functies. Waarbij waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van Rijks- en JenV-standaarden en voorzieningen.


Aanwijzing.png

Een ketenpartner kan echter beslissen een distributiefunctie onder eigen verantwoordelijkheid en beheer te houden. Voor semantische en syntactische conversie dient voldaan te worden aan de afspraken zoals vastgelegd in E-Semantiek.


Aanwijzing.png

Bij nieuwe of vervangende informatie-uitwisseling dient minimaal aan één kant aan de nieuwe semantische en technische afspraken te worden voldaan. Daarmee wordt voorkomen dat op de oude voet verder wordt gaan.


Aanwijzing.png

Door verschillen in standaardisatietempo tussen ketenpartners kan het nodig zijn om een tijdelijk E-Distributiefunctie te realiseren in de SRK-keten. Het uitgangspunt daarbij is: “de vervuiler betaalt”. Voor veel voorkomende tijdelijke overbruggingen kan en mag een gezamenlijke E-Distributie functie ingezet worden. Dit laatste vraagt een expliciet besluit van de alle betrokken ketenpartners met heldere afspraken over governance, financiering en uitfasering.


Aanwijzing.png

Verantwoordelijkheid voor processen bij de ketenpartners gecombineerd met het uitgangspunt dat KCV’en, m.u.v. E-Koppeling voor interne distributie achter de voordeur, geen proceskennis mogen hebben verbieden routering van berichten op basis van de inhoud van een bericht. Ook vanuit oogpunt van gegevensbescherming is dit ongewenst. Vergelijk dit met de postbode die de inhoud van een brief moet kennen om deze af te leveren. De adressering moet voldoende zijn.


Architectuur

Toetsingskader items[brontekst bewerken]

 IDStatementType
Conversie in berichtuitwisseling via E-DistributieUDA01Voor eventueel noodzakelijke conversies in berichtuitwisseling tussen ketenpartijen binnen en buiten de SRK wordt gebruik gemaakt van E-Distributie.Aanwijzing
Gebruik van CORV voor communicatie met gemeenten / jeugdzorgUDK02Bij gebruik van ebMS / Digikoppelingen tussen SRK naar gemeenten en/of jeugdzorg is gebruik van CORV verplicht.Richtlijn/standaard
Gebruik van Jubes bij gebruik DigikoppelingUDK01Bij gebruik van Digikoppeling (eBMS, WUS) is het gebruik van Jubes verplicht.Richtlijn/standaard
Hanteren protocollen uit DigikoppelingUDA02Binnen de SRK worden alleen de afgesproken protocollen uit Digikoppeling gehanteerd.Aanwijzing
Routering in berichtuitwisseling via E-DistributieUDA03Voor eventueel noodzakelijke routering in uitwisseling van berichten tussen ketenpartijen binnen en buiten de SRK wordt gebruik gemaakt van E-Distributie.Aanwijzing
Technische buffering en gegarandeerde aflevering via E-DistributieUDK03In situaties waarbij technische buffering en/of technisch gegarandeerde aflevering nodig is om uitwisseling van gegevens te realiseren wordt dit opgelost door middel van een E-Distributie ketenvoorziening.Constructieprincipe