E-Koppeling

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Icon-e-koppeling.png

Ordening

Technisch uitwisselen

Beschrijving

E-Koppeling is het digitale koppelvlak tussen de ketenpartner en de keten waarop de ketenpartner diensten beschikbaar stelt.

Toelichting

E-Koppeling ontkoppelt de interne informatievoorziening van de keten. Het is de voordeur van de organisatie. Logisch gezien is er één voordeur, technisch zijn meerdere implementaties mogelijk. Wat er achter de voordeur op applicatieniveau afspeelt blijft verborgen voor de keten. Concreet: met informatiediensten wisselen we informatieobjecten uit met het OM (de organisatie van de ketenpartner), niet met GPS of NIAS (beide OM-interne IT-systemen).

Het begrip organisatie

Het begrip organisatie dient nader te worden geduid en afgesproken. Een verduidelijking:

Adresseren we DJI, of maken we onderscheid per P.I., DV&O, NIFP, Zorg inkoop, etc.? Adresseren we de Rechtspraak, of de Rechtbank Almelo of de Militaire Kamer? Adresseren we het OM, of per afzonderlijk parket of de betreffende OvJ?

De granulariteit is afhankelijk van juridische eisen en gegevensbescherming. En dient onderscheiden te worden naar technische en logische adressering.

In het verleden is een wildgroei aan adressen ontstaan. Er zijn verschillende codestelsels binnen Justitie. Deze codestelsels en (sub)OverheidsIdentificatieNummers (OIN’s) zijn uitgegeven zonder heldere afspraken wanneer een code wordt toegekend (technisch, organisatorisch, juridisch, etc.) en waarvoor deze gebruikt mag worden.

Een paar vuistregels: gegevens worden logisch geadresseerd aan de verantwoordelijke juridische entiteit. (organisatorische adressering).

Een bevel behorend bij een Last Tot Ten Uitvoerlegging (LTTU) aan de Directeur van de Inrichting. (wettelijke grondslag in PBW). Een verzoek voor een pro justitia onderzoek wordt via het NIFP toegewezen aan de gedragsdeskundige. (wettelijke grondslag voor de gedragsdeskundige in WvSv). Technisch kunnen de verzoeken aan DJI gericht zijn. Omdat niet iedere DJI-medewerker hier kennis van de inhoud mag nemen ontstaat (een logische adressering gecombineerd met een fysieke adressering). In ouderwetse termen: envelop in een envelop.


Questionmark.png Nadere afspraken zijn nodig over het adresseren van organisatie en organisatieonderdelen. Bij de DI&I is een eerste aanzet beschikbaar, het Katern Justitie Actoren.


Aanwijzing.png Ketenpartners publiceren naar andere ketenpartijen welke organisatorische adresseringen toegestaan zijn, en welke daarvan in welke situatie te gebruiken.


Aanwijzing.png De ketenpartner maakt inzichtelijk welke informatieobjecten uitgewisseld kunnen worden op welke grondslag met welke doelbinding. Dit is vastgelegd in E-Semantiek. Vanaf het koppelvlak spreken we de taal van de keten, eveneens afgesproken en vastgelegd in E-Semantiek.


Aanwijzing.png Op technisch niveau maakt een ketenpartner de adressering en de wijze waarop met hem informatieobjecttypen uitgewisseld kunnen worden bekend, zowel de ondersteunde patronen (push, pull, etc.) als ondersteunde protocollen (berichtenverkeer, streaming, restful api, etc.). Een ketenpartner is verplicht minimaal één van alle afgesproken technische standaarden te implementeren.


Architectuur

Toetsingskader items[brontekst bewerken]

 IDStatementType
Eén technische implementatie van koppelvlakUKG01Ketenpartners bieden bij voorkeur slechts één technische implementatie aan voor hun koppelvlak.Practice
Koppelvlakken op organisatieniveauUKA01Koppelvlakken zijn op organisatieniveau gedefinieerd.Aanwijzing
Koppelvlakken voldoen aan DigikoppelingUKK01Koppelvlakken voldoen aan Digikoppeling.Richtlijn/standaard
Publicatie van organisatorische adresseringenUKA02Ketenpartners publiceren naar andere ketenpartijen welke organisatorische adresseringen toegestaan zijn, en welke daarvan in welke situatie te gebruiken.Aanwijzing
Uitwisselen in door de keten afgesproken formatenUKK03Binnen de keten worden informatieproducten alleen in door de keten afgesproken formaten uitgewisseld.Richtlijn/standaard
Verantwoordelijkheid voor bepaling technische adressenUKA03Technische adressen worden bepaald onder eindverantwoordelijkheid (accountable) van de direct bij de dienst betrokkenen.Aanwijzing
Webservices voldoen aan richtlijnen van J&VUKK02Digikoppeling webservices (WUS en REST) voldoen aan de ontwerprichtlijnen, standaarden en formaten van J&VRichtlijn/standaard