E-Portalen

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Icon-e-portalen.png

Ordening

Technisch uitwisselen

Beschrijving

E-Portalen gaat over afspraken over de opzet van portalen waarmee externen toegang krijgen tot informatie van een ketenpartner.

Toelichting

Bijvoorbeeld over gebruikerservaring en de eenvoud van aansluiting van nieuwe bronnen.

E-Portalen is onbewust van de inhoud. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Ketenbreed Slachtofferportaal of het Verkeersportaal, waar het wel om de inhoud gaat; dit zijn dan ook ketensteunpuntvoorzieningen en geen Ketencommunicatievoorzieningen.


Overweging.png

Er is een portalenstrategie; deze geeft aanwijzingen voor het inrichten en onderscheiden van portalen. De strategie is er op gericht om van organisatieportalen over te gaan naar doelgroepportalen waarbij de klantreis centraal staat i.p.v. de taken van de organisaties. Hierbij dient de afweging gemaakt te worden tussen indeling naar doelgroep en de noodzakelijke rechtsstatelijke verhoudingen (onafhankelijkheid).

De portalenstrategie promoot het actief brengen van informatie.Questionmark.png

De concretisering van de visie naar doelgroepen en kanalen is nog niet vastgesteld. Daarin moet duidelijk zijn welke doelgroepen, inclusief de eigen medewerkers van de ketenpartners, we onderkennen en via welke kanalen we deze bedienen en tot welke portalen dit leidt.


Aanwijzing.png

Portalen beperken zich tot gebruikersinteractie. Portalen bevatten alleen presentatielogica en/of logica ten behoeve van interactie met de gebruiker. Ook houden portalen geen master- of transactiedata vast. Uiteraard moet een portaal wel logging bijhouden en mag het gebruikersvoorkeuren registreren, e.e.a. om het technisch functioneren van het portaal te monitoren.


Aanwijzing.png

Voor het vastleggen van gebruikersvoorkeuren wordt eenzelfde, waar mogelijk gezamenlijke, systematiek gebruikt.


Architectuur

Toetsingskader items[brontekst bewerken]

 IDStatementType
Generieke Digitale InfrastructuurUPK01Gebruik voor de portalen de bouwstenen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).Richtlijn/standaard
Portalen bevatten alleen presentatie- en interactielogicaUPA02Portalen bevatten alleen presentatielogica en/of logica ten behoeve van interactie met de gebruiker.Aanwijzing
Portalen houden geen master- of transactiedata vastUPA01Portalen houden geen master- of transactiedata vast.Aanwijzing
Portalen zijn doelgroepgeoriënteerdUPG02Ketenportalen zijn bij voorkeur doelgroep- (advocaat, slachtoffer, medewerker, etc.) georiënteerd.Practice