Kwalitatief goede informatie-producten

Uit ASTRA
Id-38e28160-ca06-9f12-9712-924942c2741d
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Goals > Kwalitatief goede informatie-producten
ArchiMate-element Kwalitatief goede informatie-producten
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Kwalitatief goede informatie-producten
Documentatie  : De informatieproducten die in de strafrechtketen worden opgeleverd hebben een passende kwaliteit voor de taken die daarmee moeten worden uitgevoerd en de besluiten die op basis daarvan genomen moeten worden.
Toelichting  : In de context van het strafproces gaat het niet alleen om de efficiëntie van het proces, maar vooral om de borging van de kwaliteit van de procedure in het licht van de rechtsbescherming en de voorkoming van onjuiste uitspraken. Bij de modernisering van het Wetboek van Strafvorderingen wordt meer aandacht besteed aan de kwaliteit van het voorbereidend onderzoek, omdat dit in belangrijke mate het verdere verloop van het proces en de kwaliteit van de procedure als geheel bepaalt. Bij ketensamenwerking is het lastig dat kwaliteitsverbetering van informatieproducten voor één partner meer werk oplevert, maar dat dit tot lastenverlichting voor de andere partners leidt. Kwaliteitsafspraken moeten daarom gemaakt worden met het perspectief op verbetering van de prestaties van de strafrechtspleging als geheel.
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  :