Ketendeskundigheid op orde

Uit ASTRA
Id-40c0f611-5d72-edcd-8906-9f71e0f916b7
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Goals > Ketendeskundigheid op orde
ArchiMate-element Ketendeskundigheid op orde
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Ketendeskundigheid op orde
Documentatie  : Partners in de Strafrechtketen en hun medewerkers beschikken voortdurend over actuele kennis om strafzaken met een steeds grotere complexiteit en diversiteit op een goede manier te kunnen behandelen.
Toelichting  : Het gaat hierbij om kennis van nieuwe en complexe veiligheidskwesties zoals terrorisme, migratie, cybercrime, financiële fraude en internationale georganiseerde misdaad maar ook om kennis van het strafproces en kennis van samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen en veiligheidsproblemen. De partners in de Strafrechtketen moeten medewerkers met de juiste expertise zien te werven en er voor zorgen dat medewerkers door middel van opleidingen hun kennis blijven ontwikkelen.
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Partners in de Strafrechtketen en hun medewerkers beschikken voortdurend over actuele kennis om strafzaken met een steeds grotere complexiteit en diversiteit op een goede manier te kunnen behandelen. (Goal) Ketendeskundig- heid op orde Combineren van instrumentarium strafrecht, hulpverlening en zorg voor effectieve aanpak van multiproblematiek en kwetsbare personen. (Goal) Verbinden met hulpverlening en zorg Grouping Samenwerkings- doelen De strafrechtketen moet zijn toegerust om ook effectief te kunnen optreden tegen grensoverschrijdende criminaliteit. (Goal) Aanpak grensoverschrijd- ende criminaliteit Slachtoffers worden goed ondersteund door een integraal dienstenpakket. (Goal) Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers Grouping Ketenvoorzienin- gsdoelen Grouping Prioritaire thema's De strafrechtketen moet zijn toegerust om effectief te kunnen optreden tegen veiligheidsproblemen in het digitale domein. (Goal) Aanpak cybercrime Onze informatie en dienstverlening is ingericht om burgers en bedrijven te betrekken bij de strafrechtspleging. (Goal) Participatie burgers en bedrijven De partners in de strafrechtketen moeten samenwerken in internationale netwerken om nationaal effectief te zijn in opsporing, vervolging berechting en tenuitvoerlegging van straffen. (Goal) Internationale samenwerking InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 24-06-2020 15:50:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 24-06-2020 15:50:26 CEST