Verwerken multimediale content

Uit ASTRA
Id-45854726-c5bf-31e7-b8fb-2aeed4b02d0b
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Goals > Verwerken multimediale content
ArchiMate-element Verwerken multimediale content
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Verwerken multimediale content
Documentatie  : In het strafproces moeten multimediale gegevens kunnen worden verwerkt en optimaal benut.
Toelichting  : Het gebruik van multimedia in de strafrechtketen geeft een belangrijke kwaliteitsimpuls aan de waarheidsvinding. De effectiviteit van het tonen van beelden is vele malen groter dan van een papieren dossier. Gebruikmaking van beeld en audio is ook een belangrijk opsporingsmiddel; de opsporingskracht wordt ermee versterkt. Tegelijkertijd wordt met behulp van beeld en audio de transparantie sterk vergroot door - bijvoorbeeld - het opnemen van verhoren en deze opnames beschikbaar te stellen aan de verdediging. Grondrechten worden hiermee beter geborgd zoals de ‘equality of arms’ tussen de aanklagende en verdedigende partij.
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
In het strafproces moeten multimediale gegevens kunnen worden verwerkt en optimaal benut. (Goal) Verwerken multimediale content Grouping Strafprocesdoel- en De strafrechtspleging is dusdanig effectief dat voorkomen wordt dat burgers en bedrijven zelf overtredingen en misdaden gaan straffen. (Goal) Voorkomen eigenrichting De inrichting en organisatie van de Strafrechtketen draagt bij aan adequate waarheidsvinding. (Goal) Adequate waarheidsvindin- g De processtappen en bevoegdheden moeten eenvoudig en duidelijk zijn georganiseerd zodat het vooronderzoek voortvarend en zorgvuldig kan plaatsvinden. (Goal) Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoek De procesgang is optimaal gestroomlijnd en duurt niet langer dan zorgvuldigheid vereist. (Goal) Voortvarende procesgang Tijdige en daadwerkelijke uitvoering van strafrechtelijke beslissingen zorgt dat daders hun straf niet ontlopen. (Goal) Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingen De strafrechtketen is adequaat beschermd tegen cyberdreigingen. (Goal) Weerbaarheid tegen cyberdreiging De kans op straf voor crimineel gedrag is aanzienlijk en zichtbaar. (Goal) Grote pak-/ strafkans Grouping Ketenvoorzienin- gsdoelen Delicten moeten door betrokkenen altijd gemeld worden. (Goal) Hoge aangiftebereidhe- id InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 06-07-2020 17:57:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 06-07-2020 17:57:26 CEST