Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag

Uit ASTRA
Id-50f32aa6-a661-30bf-f3c3-58a0ea3e5268
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Goals > Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag
ArchiMate-element Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag
Documentatie  : De legitimiteit van de strafrechtspleging is erin gelegen dat burgers erop mogen vertrouwen dat criminaliteit niet baat en dat op crimineel gedrag een eerlijke, effectieve en tijdige reactie volgt.
Toelichting  : Het gaat hierbij om de feitelijke werking van de strafrechtspleging. Deze moet aan burgers het vertrouwen geven dat het strafrecht op een goede en eerlijke manier wordt toegepast en dat het ook helpt om de samenleving veiliger te maken. Dit houdt in dat schuldigen tijdig en eerlijk worden opgespoord, vervolgd en bestraft en dat onschuldigen vrijuit gaan. Dit houdt ook in dat opgelegde sancties worden uitgevoerd, en effect en betekenis hebben.
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De legitimiteit van de strafrechtspleging is erin gelegen dat burgers erop mogen vertrouwen dat criminaliteit niet baat en dat op crimineel gedrag een eerlijke, effectieve en tijdige reactie volgt. (Goal) Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag Samenwerking is het uitgangspunt in het ontwerp van de strafrechtketen. (Principle) Samenwerken Grouping Strafprocesdoel- en De strafrechtketen werkt met gegevens waarvan de kwaliteit bekend en geborgd is. (Principle) Gegevenskwalit- eit De strafrechtketen kan zowel individuele zaken afhandelen als een effectieve persoonsgerichte aanpak uitvoeren. (Principle) Zaakgericht én persoonsgericht De partijen in de strafrechtketen kunnen op ieder gepast moment inzage geven en verantwoording afleggen over de voortgang van zaken en de onderbouwing van besluiten. (Principle) Transparantie De strafrechtspleging is dusdanig effectief dat voorkomen wordt dat burgers en bedrijven zelf overtredingen en misdaden gaan straffen. (Goal) Voorkomen eigenrichting De strafrechtketen is adequaat beschermd tegen cyberdreigingen. (Goal) Weerbaarheid tegen cyberdreiging Grouping Strafrechtdoele- n De kans op straf voor crimineel gedrag is aanzienlijk en zichtbaar. (Goal) Grote pak-/ strafkans Tijdige en daadwerkelijke uitvoering van strafrechtelijke beslissingen zorgt dat daders hun straf niet ontlopen. (Goal) Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingen De procesgang is optimaal gestroomlijnd en duurt niet langer dan zorgvuldigheid vereist. (Goal) Voortvarende procesgang Een dienst is een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemer). Het resultaat van een dienst is bijvoorbeeld een aangehouden verdachte, een vastgestelde identiteit, een rechterlijke uitspraak (bedrijfsprestaties), een risicoprofiel van een persoon of een geleverde VOG of ID-staat (informatieproducten). Over het leveren van diensten worden afspraken gemaakt ten aanzien van prestatie, kwaliteit en coördinatie in een dienstniveau-overeenkomst (DNO), zonder voorschriften voor de interne voortbrenging bij de dienstverlener. (Principle) Dienstoriëntatie Delicten moeten door betrokkenen altijd gemeld worden. (Goal) Hoge aangiftebereidhe- id De strafrechtketen verwerkt zijn gegevens digitaal en maakt gebruik van digitale mogelijkheden om werkprocessen slim te organiseren. (Principle) Digitaal is onze taal De strafrechtspleging moet bijdragen aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving. (Goal) Veilige en rechtvaardige samenleving De processtappen en bevoegdheden moeten eenvoudig en duidelijk zijn georganiseerd zodat het vooronderzoek voortvarend en zorgvuldig kan plaatsvinden. (Goal) Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoek De wijze van organiseren en samenwerken in de strafrechtketen geeft invulling aan de rechtstatelijke scheiding van de verschillende rollen en bevoegdheden in het strafproces. (Principle) Rechtstatelijkhe- id De inrichting en organisatie van de Strafrechtketen draagt bij aan adequate waarheidsvinding. (Goal) Adequate waarheidsvindin- g RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 23-06-2020 23:51:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 23-06-2020 23:51:50 CEST