Zowel zaakgericht als persoonsgericht

Uit ASTRA
Id-7fb6a4d6-fe14-fc2f-4ded-c150a574419d
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Goals > Zowel zaakgericht als persoonsgericht
ArchiMate-element Zowel zaakgericht als persoonsgericht
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Zowel zaakgericht als persoonsgericht
Documentatie  : De informatievoorziening moet het mogelijk maken om dezelfde gegevens zowel vanuit zaakgericht perspectief als persoonsgericht perspectief te ordenen en te verwerken.
Toelichting  : In de fase van onderzoek en voorbereiding van strafzaken moeten gegevens in de vorm van een zaakdossier geordend en verwerkt kunnen worden. Dezelfde gegevens moeten ten tijde van het strafproces en de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen in combinatie met andere gegevens op persoonsgerichte wijze geordend en verwerkt kunnen worden. Bovendien moet het mogelijk zijn om gegevens die eerder in dossiervorm verwerkt zijn te selecteren en persoonsgericht te verwerken. De informatievoorziening moet daarom zodanig worden ingericht dat gegevens eenmalig worden opgeslagen en vervolgens in meerdere toepassingen kunnen worden verwerkt.
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De informatievoorziening moet het mogelijk maken om dezelfde gegevens zowel vanuit zaakgericht perspectief als persoonsgericht perspectief te ordenen en te verwerken. (Goal) Zowel zaakgericht als persoonsgericht De partners in de strafrechtketen moeten samenwerken in internationale netwerken om nationaal effectief te zijn in opsporing, vervolging berechting en tenuitvoerlegging van straffen. (Goal) Internationale samenwerking Combineren van instrumentarium strafrecht, hulpverlening en zorg voor effectieve aanpak van multiproblematiek en kwetsbare personen. (Goal) Verbinden met hulpverlening en zorg De procesgang is optimaal gestroomlijnd en duurt niet langer dan zorgvuldigheid vereist. (Goal) Voortvarende procesgang Delicten moeten door betrokkenen altijd gemeld worden. (Goal) Hoge aangiftebereidhe- id Tijdige en daadwerkelijke uitvoering van strafrechtelijke beslissingen zorgt dat daders hun straf niet ontlopen. (Goal) Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingen Grouping Strafprocesdoel- en De processtappen en bevoegdheden moeten eenvoudig en duidelijk zijn georganiseerd zodat het vooronderzoek voortvarend en zorgvuldig kan plaatsvinden. (Goal) Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoek Onze informatie en dienstverlening is ingericht om burgers en bedrijven te betrekken bij de strafrechtspleging. (Goal) Participatie burgers en bedrijven Grouping Samenwerkings- doelen De strafrechtketen is adequaat beschermd tegen cyberdreigingen. (Goal) Weerbaarheid tegen cyberdreiging De kans op straf voor crimineel gedrag is aanzienlijk en zichtbaar. (Goal) Grote pak-/ strafkans Slachtoffers worden goed ondersteund door een integraal dienstenpakket. (Goal) Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers De inrichting en organisatie van de Strafrechtketen draagt bij aan adequate waarheidsvinding. (Goal) Adequate waarheidsvindin- g De strafrechtspleging is dusdanig effectief dat voorkomen wordt dat burgers en bedrijven zelf overtredingen en misdaden gaan straffen. (Goal) Voorkomen eigenrichting Grouping Ketenvoorzienin- gsdoelen InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-07-2020 17:59:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 06-07-2020 17:59:48 CEST