Juiste, tijdige informatie aan betrokkenen

Uit ASTRA
Id-ae6ed50a-38ba-6e2d-aa5a-6161bff96462
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Goals > Juiste, tijdige informatie aan betrokkenen
ArchiMate-element Juiste, tijdige informatie aan betrokkenen
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Juiste, tijdige informatie aan betrokkenen
Documentatie  : De ambitie op het gebied van de informatievoorziening in de strafrechtketen is om burgers, bedrijven, verdachten en professionals te voorzien van juiste, tijdige, begrijpelijke, volledige en eenduidige informatie.
Toelichting  : Voor het vertrouwen in het strafrecht en het participeren in het strafproces is het voor betrokkenen van belang om over juiste en tijdige informatie over hun strafzaak te kunnen beschikken. Om dit te kunnen realiseren wordt door de regering veel verwacht van de digitalisering van het strafproces om daarmee het strafproces beter te kunnen organiseren en de kwaliteit van de strafrechtspleging te vergroten. De digitalisering is daarnaast vooral onontkoombaar en noodzakelijk om aan te sluiten bij de digitalisering van de maatschappij.
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De ambitie op het gebied van de informatievoorziening in de strafrechtketen is om burgers, bedrijven, verdachten en professionals te voorzien van juiste, tijdige, begrijpelijke, volledige en eenduidige informatie. (Goal) Juiste, tijdige informatie aan betrokkenen De strafrechtketen is adequaat beschermd tegen cyberdreigingen. (Goal) Weerbaarheid tegen cyberdreiging Grouping Ketenvoorzienin- gsdoelen De procesgang is optimaal gestroomlijnd en duurt niet langer dan zorgvuldigheid vereist. (Goal) Voortvarende procesgang De inrichting en organisatie van de Strafrechtketen draagt bij aan adequate waarheidsvinding. (Goal) Adequate waarheidsvindin- g Grouping Strafprocesdoel- en De strafrechtspleging is dusdanig effectief dat voorkomen wordt dat burgers en bedrijven zelf overtredingen en misdaden gaan straffen. (Goal) Voorkomen eigenrichting De kans op straf voor crimineel gedrag is aanzienlijk en zichtbaar. (Goal) Grote pak-/ strafkans Tijdige en daadwerkelijke uitvoering van strafrechtelijke beslissingen zorgt dat daders hun straf niet ontlopen. (Goal) Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingen Grouping Normstellingsdo- elen De processtappen en bevoegdheden moeten eenvoudig en duidelijk zijn georganiseerd zodat het vooronderzoek voortvarend en zorgvuldig kan plaatsvinden. (Goal) Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoek Delicten moeten door betrokkenen altijd gemeld worden. (Goal) Hoge aangiftebereidhe- id InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 06-07-2020 15:02:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 06-07-2020 15:02:59 CEST