Architectuurprincipes

Uit ASTRA
Id-ba166960-6861-f2ad-bea0-6dd888bfcc97
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Groupings > Architectuurprincipes
ArchiMate-element Architectuurprincipes
Elementtype  : Grouping
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Architectuurprincipes
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Grouping Architectuurprin- cipes De strafrechtketen verwerkt zijn gegevens digitaal en maakt gebruik van digitale mogelijkheden om werkprocessen slim te organiseren. (Principle) Digitaal is onze taal De strafrechtketen kan zowel individuele zaken afhandelen als een effectieve persoonsgerichte aanpak uitvoeren. (Principle) Zaakgericht én persoonsgericht Samenwerking is het uitgangspunt in het ontwerp van de strafrechtketen. (Principle) Samenwerken De strafrechtketen werkt met gegevens waarvan de kwaliteit bekend en geborgd is. (Principle) Gegevenskwalit- eit De wijze van organiseren en samenwerken in de strafrechtketen geeft invulling aan de rechtstatelijke scheiding van de verschillende rollen en bevoegdheden in het strafproces. (Principle) Rechtstatelijkhe- id De strafrechtketen past zich telkens op een tijdige, slimme en verantwoorde manier aan op veranderingen in de omgeving. (Principle) Aanpassingsver- mogen Een dienst is een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemer). Het resultaat van een dienst is bijvoorbeeld een aangehouden verdachte, een vastgestelde identiteit, een rechterlijke uitspraak (bedrijfsprestaties), een risicoprofiel van een persoon of een geleverde VOG of ID-staat (informatieproducten). Over het leveren van diensten worden afspraken gemaakt ten aanzien van prestatie, kwaliteit en coördinatie in een dienstniveau-overeenkomst (DNO), zonder voorschriften voor de interne voortbrenging bij de dienstverlener. (Principle) Dienstoriëntatie De dienstverlening van de strafrechtketen is op maat afgestemd op de behoeften en de context van betrokkenen daar waar dat nodig is om recht te doen aan de rechten, afhankelijkheden en mogelijkheden van deze betrokkenen. (Principle) Differentiatie waar nodig De partijen in de strafrechtketen kunnen op ieder gepast moment inzage geven en verantwoording afleggen over de voortgang van zaken en de onderbouwing van besluiten. (Principle) Transparantie AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 03-07-2020 20:51:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 03-07-2020 20:51:32 CEST