Zaakgericht én persoonsgericht

Uit ASTRA
Id-c099256f-54e0-7d78-5242-ffe91f16e917
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Principles > Zaakgericht én persoonsgericht
ArchiMate-element Zaakgericht én persoonsgericht
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Zaakgericht én persoonsgericht
Documentatie  : De strafrechtketen kan zowel individuele zaken afhandelen als een effectieve persoonsgerichte aanpak uitvoeren.
Id  : AP8
Toelichting  : De organisatie van werkzaamheden en de informatievoorziening maken het mogelijk om informatie volgens verschillende perspectieven te ordenen voor een betekenisvolle aanpak van veiligheidsproblemen (zaakgericht en persoonsgericht maar ook locatiegericht en fenomeengericht etc.). Zaakgericht (opsporing, vervolging, berechting op basis van de gepleegde feiten) en persoonsgericht (omstandigheden, geschiedenis) werken moeten beide mogelijk zijn. EA JenV De Afspraken/EA VenJ, 2.1
Rationale  : De standaard werkwijze in de strafrechtketen is zaakgericht ten behoeve van een efficiënte afhandeling. Dit is niet in alle gevallen effectief omdat relevante verbanden en patronen gemist worden. Om de effectiviteit van de strafrechtketen te vergroten en te komen tot een betekenisvolle afdoening is het in een aantal gevallen nodig om niet alleen naar de individuele zaak, maar ook (integraal) naar de persoon te kijken en daarnaar te handelen. Voor een effectieve en Integrale veiligheidsaanpak en een Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoek is het bovendien noodzakelijk om informatie in de keten te kunnen analyseren op fenomenen, gebieden, modus operandi en ontwikkelingen in de tijd. Daarom moeten de informatieobjecten waar zaakdossiers uit bestaan ook op andere manieren benaderd en geordend kunnen worden.
Implicaties  : Ketenpartners moeten hun informatie kunnen combineren en goed samenwerken om de context van een persoon volledig en helder in beeld te krijgen. Gegevens die in de strafrechtketen verwerkt worden moeten worden gestructureerd in de vorm van identificeerbare informatie-objecten die op verschillende manieren benaderd en gecombineerd kunnen worden. Dit vereist ook een ketenbreed identificatie- en nummerstelsel. In de procesgang moeten ketenpartners kunnen schakelen tussen een zaakgerichte en een persoonsgerichte aanpak en deze keuze kunnen verantwoorden. Daarbij hoort ook een mechanisme om te kunnen onderkennen in welke gevallen een persoonsgerichte aanpak effectiever is. De uitvoeringsketen werkt bij uitstek persoonsgericht.
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  :