Integriteit, authenticiteit en transparantie

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving[bewerken | brontekst bewerken]

Voorzieningen gericht op integriteit en authenticiteit van data en transparantie: de basis onder de bewaarketen en de bewerkingsketen.

Toelichting[bewerken | brontekst bewerken]

Met behulp van E-Index, E-Status en E-Handtekening kunnen betrouwbare informatiesporen (“bewaar- en bewerkingsketen”) worden opgebouwd. Een voorwaarde voor het vertrouwd kunnen delen en kopiëren van informatieproducten.

Deze KCV’en geven ook invulling aan de beoogde verzakelijking van Dienstoriëntatie met bijbehorende transparantie. Allereerst is dit van belang voor de correcte werking van de keten, zoals betrouwbaar inzicht kunnen geven in de voortgang aan slachtoffers, getuigen, verdachte(n), advocatuur, medewerkers, etc. Daarnaast is het van belang voor betere informatie over de keten zoals voor de strafrechtketenmonitor en onderzoek. Breuken in het proces of de tijd worden zichtbaar.

Het opbouwen van de bewaar- en bewerkingsketen is ook behulpzaam bij het herstellen van fouten. Als een fout is gemaakt kan door het volgen van de bewaar- en bewerkingsketen de verspreiding door de keten in kaart worden gebracht. Vervolgens kan in een bedrijfsproces het herstel worden aangepakt.

Het inzichtelijk maken hoe informatieobjecten door de keten stromen en het waarborgen van de integriteit en authenticiteit is een samenspel van de ketencommunicatievoorzieningen:

  1. E-Index: voor unieke identificatie van informatieobjecten (personen, zaken, documenten, etc.);
  2. E-Index: voor relaties tussen informatieobjecten; (persoon X is (op dit moment) verdachte bij incident 123)
  3. E-Index: voor de bewerkingen op informatieobjecten tussen “origineel”, “bewerkingen” en “kopieën”;
  4. E-Index: voor de locatie van een informatieobject (waar is het?);
  5. E-Status: voor afspraken, o.a. de overdracht van zeggenschap;
  6. E-Handtekening: om integriteit en authenticiteit te kunnen valideren.

E-Index, E-Status en E-Handtekening zijn de bouwstenen voor de bewaarketen, bewerkingsketen en track & trace. Het zijn ook de bouwstenen voor het informatieobject dossier en het nesten van dossiers.


Questionmark.png

Er wordt een referentiearchitectuur uitgewerkt om de opzet en werking van E-Index en E-Status te concretiseren.


Aanwijzing.png

Een waarschuwing is op zijn plaats. De concepten achter E-Index en E-Status zijn zeer krachtig en ook verleidelijk. Het streven naar inzicht en controle kan makkelijk ontaarden in alles uniek identificeren en aan elkaar relateren en elke afspraak formaliseren. Dat leidt tot een ongewenste administratieve last, privacy-schendingen, te grote complexiteit en ruis door de hoeveelheid informatie.


Ketencommunicatievoorzieningen[bewerken | brontekst bewerken]

KCV Beschrijving
Icon-e-handtekening.png E-Handtekening De digitale handtekening is een middel waarmee burgers, bedrijven en andere betrokkenen de authenticiteit en integriteit van digitale stukken kunnen vaststellen.
Icon-e-index.png E-Index E-Index gaat over het vastleggen van unieke identificaties, de relaties tussen objecten, modificaties en de locaties. Welke type objecten en type relaties we onderkennen ligt vast in E-Semantiek, evenals de afspraken over nummerstelsels.
Icon-e-status.png E-Status E-Status maakt het mogelijk om de voortgang en status van een dienst (in termen van (b.v. laatst) gemaakte afspraak) of een proces te kennen. Eventueel kunnen derden, met behulp van het attenderingspatroon, hierover geïnformeerd worden.

Toetsingskaders items[bewerken | brontekst bewerken]

 KCVIDStatementType
Afspraken over onderkennen afspraakstatussoortenE-StatusISA02Ketenpartners spreken per soort dienst af welke afspraakstatussoorten nodig zijn te onderkennen en in welke mate en welke nauwkeurigheid die te delen in de StrafRechtKeten.Aanwijzing
Alleen tekens uit voorgeschreven tekenset voor identificatiekenmerkE-IndexIIK01De constructieregels voor een identificatiekenmerk uit een ketennummerstelsel benutten alleen tekens uit de voorgeschreven tekenset.Richtlijn/standaard
Attributen van ketenobjecten op ketenniveau bepaaldE-IndexIIA05Van een ketenobject zijn, behalve diens unieke identificatiekenmerk, ook andere (niet noodzakelijkerwijs uniek) identificerende attributen op ketenniveau bepaald.Aanwijzing
Gebruikmaken van bestaande ketennummerstelselsE-IndexIIA09De strafrechtketen maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande en vastgestelde ketennummerstelsels en de bijbehorende voorzieningen.Aanwijzing
Geen betekenis ontlenen aan identificatiekenmerkE-IndexIIA04Aan het identificatiekenmerk van een ketenobject mag geen betekenis worden ontleend.Aanwijzing
Geen uitspraak over juridische betekenisE-HandtekeningIHA04e-Handtekening doet geen uitspraak over de juridische betekenis van de handtekeningAanwijzing
Geldigheidstermijn van handtekeningE-HandtekeningIHK03Van elke conform e-Handtekening gezette handtekening moet bekend zijn wat de geldigheidstermijn van die handtekening is.Richtlijn/standaard
Identificatiekenmerk voldoet aan ketennummerstelselE-IndexIIA02Het identificatiekenmerk van ieder ketenobject voldoet aan een ketennummerstelsel.Aanwijzing
Identiteit en rol in verklaring van authenticiteit aangegevenE-HandtekeningIHA03Identiteit en actorrol zijn beide in de verklaring van authenticiteit aangegeven.Aanwijzing
Keteninformatieobjecten toetsbaar op authenticiteitE-HandtekeningIHA01Alle in of door de SRK uitgewisselde formele keteninformatieobjecten zijn toetsbaar op authenticiteit.Aanwijzing
Keteninformatieobjecten toetsbaar op integriteitE-HandtekeningIHA02Alle in of door de SRK uitgewisselde formele keteninformatieobjecten zijn toetsbaar op integriteit.Aanwijzing
Ketennummerstelsel per objecttypeE-IndexIIA03In een ketennummerstelsel dient duidelijk te zijn gedefinieerd op welk objecttype volgens dat stelsel uitgegeven identificaties slaan.Aanwijzing
Relaties tussen objecttype vastgelegd in E-IndexE-IndexIIA07Als ketenobjecten van verschillende objecttypen onderling samenhangen conform het model uit e-Semantiek, dan wordt die relatie in een relatie-index van E-Index bijgehouden en op ketenniveau ter beschikking gesteld.Aanwijzing
Samenhang tussen ketenobjecten uit verschillende domeinenE-IndexIIA08Als 'dezelfde ketenobjecten' uit verschillende domeinen onderling samenhangen conform het model uit e-Semantiek, dan wordt die relatie in een relatie-index conform E-Index bijgehouden en op ketenniveau ter beschikking gesteld.Aanwijzing
Specifieke SRK-eisen voor handtekeningE-HandtekeningIHK02Specifieke SRK-eisen voor een handtekening op een PV zijn …Richtlijn/standaard
Standaardwijze voor ter beschikking stellen statusinformatieE-StatusISA03Statusinformatie over de toestand van een dienst wordt op standaardwijze ter beschikking gesteld door de statusbepaler.Aanwijzing
Uitgegeven identificatiekenmerk moet slaan op ketenobjecttype waarvoor nummerstelsel is ontworpenE-IndexIIA11Ieder uitgegeven identificatiekenmerk conform een ketennummerstelsel moet slaan op het keten objecttype waarvoor dat ketennummerstelsel is ontworpen.Aanwijzing
Uitwisseling van identificatiekenmerken conform ketennummerstelselE-IndexIIA10Identificatiekenmerken van ketenobjecten worden conform een ketennummerstelsel uitgewisseld.Aanwijzing
Uniek identificatiekenmerk voor elk ketenobjectE-IndexIIA01Elk ketenobject heeft een wereldwijd uniek identificatiekenmerk.Aanwijzing
Verantwoordelijkheid vastleggen afspraakstatus van dienstE-StatusISA01Het vastleggen van de afspraakstatus van een dienst is de verantwoordelijkheid van de ketenpartner die de statusverandering in die dienst teweegbrengt.Aanwijzing
... meer resultaten