Ketensteunpuntvoorzieningen

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderstaand zijn de volgende ketensteunpuntvoorzieningen voor de strafrechtketen die wij nu onderkennen. Een aantal ervan is nieuw, deze zijn kenbaar aan (*).

Persoonsidentificatie en -verificatie[bewerken | brontekst bewerken]

Het identificeren van justitiabelen (verdachte/veroordeelde) door middel van persoonsgebonden gegevens zoals personalia, biometrische gegevens DNA, etc. Justitiabelen hebben een uniek Strafrechtketennummer (SKN), waarmee de leidende identiteit van de justitiabele met de daarbij behorende gegevens te achterhalen is voor verificatie.

Biometrische identificatie en -verificatie[bewerken | brontekst bewerken]

Het identificeren van een persoon door middel van beschikbaar gestelde biometrische gegevens be-horende bij een justitiabele met een SKN.

Juridische documentatie[bewerken | brontekst bewerken]

Het beschikbaar stellen van juridische documentatie (bv strafblad, persoonsdossiers en persoonsrapportage) en juridische documentatie uit EU-landen aan ketenpartners van de strafrechtketen en EU-landen op basis van doelbinding.

Persoonsbeeld op maat (*)[bewerken | brontekst bewerken]

Het leveren aan ketenpartners van informatie (persoonsinformatie, juridische documentatie, etc.) over een justitiabele op basis van geldende wet- en regelgeving om een handeling uit te kunnen voeren en/of een beslissing te kunnen nemen. Afhankelijk van de informatiebehoefte en de daarbij behorende doelbinding ontvangt de aanvragende functionaris een subset van de beschikbare informatie van de betreffende justitiabele.

Slachtoffers informeren[bewerken | brontekst bewerken]

Slachtoffers (incl. nabestaanden, vertegenwoordigers, enz.) hebben gedurende het strafrecht-, executie- en re-integratieproces op verschillende momenten contact met ketenpartners, waarbij zij geïnformeerd worden over onder andere de voortgang van de zaak waarin zij betrokken zijn en de besluiten die door de verschillende ketenpartners zijn genomen. Het Slachtofferportaal is een van de implementaties.

Melding gerede twijfel en ketenfoutherstel (*)[bewerken | brontekst bewerken]

De ketenpartners in de strafrechtketen moeten werken met gegevens waarop zij kunnen vertrouwen. Bij twijfel over de kwaliteit van de gegevens moet de bronhouder van het betreffende gegeven hier uitsluitsel over geven. Indien foutieve gegevens zijn verstrekt, dienen de ketenpartners die deze gegevens ontvangen hebben geïnformeerd te worden. Er dient een voorziening te zijn die fouten en de gevolgen ervan, met een verantwoorde Quality of Service, in de keten kan herstellen.

Track & Trace “Strafrechttraject” (*)[bewerken | brontekst bewerken]

In de strafrechtketen kan een persoon aan één of meerdere zaken of een zaak aan één of meerdere personen gekoppeld zijn. Voor de ketenpartners is het van belang om te weten dat deze koppelingen er zijn. Het verwijzen van persoon naar zaak en andersom is hierbij noodzakelijk. Hierdoor weet het slachtoffer wat de status is van de behandeling van zijn/haar incident of aangifte. Evenzo voor de verdachte en de verdediging.

Track & Trace “Bewijsmiddelen” (Forensisch materiaal) (*)[bewerken | brontekst bewerken]

Verschillende ketenpartners hebben een verantwoordelijkheid voor het behandelen, onderzoeken van forensisch materiaal. Met track & trace is altijd duidelijk waar het materiaal is, wie welke activiteit uitvoert en in opdracht van wie.

Track & Trace Beslag goederen (*)[bewerken | brontekst bewerken]

Verschillende ketenpartners nemen goederen in beslag waar de rechter een uitspraak moet doen of deze al dan niet worden teruggegeven aan de rechthebbende. Met track & trace is altijd duidelijk waar het in beslag genomen goed is, wie welke activiteit uitvoert en in opdracht van wie.

Samenwerkingsruimte (*)[bewerken | brontekst bewerken]

Binnen de strafrechtketen zijn er verschillende overleggen waar meerdere ketenpartners tegelijker-tijd samenwerken aan dezelfde casus. Voorbeelden hiervan zijn onder andere ZSM en Veiligheidshui-zen. De ketenpartners zitten hier in hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Tijdens deze overleggen hebben alle ketenpartners behoefte aan een persoonsbeeld op maat voor het behandelen van de casus.

Ketenmonitor en data-analyse[bewerken | brontekst bewerken]

De Data Alliantie Strafrechtketen (DAS) is een samenwerkingsverband binnen de strafrechtketen die ketenmonitoring en data-analyse mogelijk maakt, ondersteund door een dashboard. Het doel van de data alliantie is om de gegevens van de strafrechtketen op één (logische)plek te verzamelen, te ver-edelen en onderling aan elkaar gerelateerd en afloopbaar te maken. Dit betreft informatie over de wer-king van de keten, niet over individuele casuïstiek.

Advocatenportaal[bewerken | brontekst bewerken]

Portaal voor de advocatuur voor het stellen van advocaten en het uitwisselen van informatie en processtukken tussen advocatuur en de strafrechtketen.

Verkeersportaal[bewerken | brontekst bewerken]

Geeft de burger de mogelijkheid om verkeerovertredingen in te zien, te betalen en eventueel in verzet te gaan. Medewerkerportaal (*) Te onderzoeken: is het wenselijk dat voor het inzien van bronnen buiten de eigen organisatie een standaard portaal beschikbaar is?

n.b. Er is op dit moment geen vastgestelde doelgroepen- en kanalenstrategie voor de Strafrechtketen en voor J&V. Deze dient op korte termijn ontwikkeld te worden. Dit is geen activiteit van de Architectuurraad.