Aansluiten bij digitalisering maatschappij

Uit ASTRA
Id-d00fcde0-3b17-eba2-09d0-4c1e57566678
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Goals > Aansluiten bij digitalisering maatschappij
ArchiMate-element Aansluiten bij digitalisering maatschappij
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Aansluiten bij digitalisering maatschappij
Documentatie  : De strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij.
Toelichting  : Gedragingen van burgers en dus ook crimineel gedrag verplaatsen zich van de fysieke wereld naar het digitale domein. Veel criminaliteit wordt complexer en omvangrijker door technologie, digitalisering, toegang tot big data en onoverzichtelijke en fluïde netwerken, en daardoor ook moeilijker te detecteren. Dit alles doet een groot beroep op het adaptieve en innovatieve vermogen van de strafrechtspleging en vergt investeringen in menskracht, kennis, materieel, middelen, (internationale) samenwerking en een programmatische aanpak. Daarbij verwachten burgers en bedrijven dat ze ook via digitale kanalen met de overheid kunnen communiceren.
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij. (Goal) Aansluiten bij digitalisering maatschappij Grouping Prioritaire thema's Onze informatie en dienstverlening is ingericht om burgers en bedrijven te betrekken bij de strafrechtspleging. (Goal) Participatie burgers en bedrijven De strafrechtketen past zich telkens op een tijdige, slimme en verantwoorde manier aan op veranderingen in de omgeving. (Principle) Aanpassingsver- mogen De partners in de strafrechtketen moeten samenwerken in internationale netwerken om nationaal effectief te zijn in opsporing, vervolging berechting en tenuitvoerlegging van straffen. (Goal) Internationale samenwerking Grouping Samenwerkings- doelen De strafrechtketen moet zijn toegerust om ook effectief te kunnen optreden tegen grensoverschrijdende criminaliteit. (Goal) Aanpak grensoverschrijd- ende criminaliteit Grouping Strafrechtdoele- n De strafrechtketen verwerkt zijn gegevens digitaal en maakt gebruik van digitale mogelijkheden om werkprocessen slim te organiseren. (Principle) Digitaal is onze taal De strafrechtketen moet zijn toegerust om effectief te kunnen optreden tegen veiligheidsproblemen in het digitale domein. (Goal) Aanpak cybercrime De strafrechtspleging moet bijdragen aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving. (Goal) Veilige en rechtvaardige samenleving Combineren van instrumentarium strafrecht, hulpverlening en zorg voor effectieve aanpak van multiproblematiek en kwetsbare personen. (Goal) Verbinden met hulpverlening en zorg Slachtoffers worden goed ondersteund door een integraal dienstenpakket. (Goal) Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 19-06-2020 20:32:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 19-06-2020 20:32:29 CEST