Ketenvoorzieningsdoelen

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken

Ketenvoorzieningsdoelen zijn doelen voor de inrichting en werking van de technische en organisatorische voorzieningen die de strafrechtketen ondersteunen.

DoelBeschrijving 
Ondersteuning adaptieve werkvormenVoorzieningen voor de Strafrechtketen moeten flexibel zijn zodat ze ondersteuning bieden aan werkvormen die dynamisch kunnen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende eisen van de omgeving.
Juiste, tijdige informatie aan betrokkenenDe ambitie op het gebied van de informatievoorziening in de strafrechtketen is om burgers, bedrijven, verdachten en professionals te voorzien van juiste, tijdige, begrijpelijke, volledige en eenduidige informatie.
Samenwerkingsgerichte financieringDe wijze waarop de voorzieningen voor de Strafrechtketen gefinancierd worden moet de samenwerking tussen ketenpartners en het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen stimuleren.
Informatiegestuurd werkenDe informatievoorziening van de strafrechtketen moet het mogelijk maken om informatiegestuurd te werken.
Ketendeskundigheid op ordePartners in de Strafrechtketen en hun medewerkers beschikken voortdurend over actuele kennis om strafzaken met een steeds grotere complexiteit en diversiteit op een goede manier te kunnen behandelen.
Verwerken multimediale contentIn het strafproces moeten multimediale gegevens kunnen worden verwerkt en optimaal benut.
Kwalitatief goede informatie-productenDe informatieproducten die in de strafrechtketen worden opgeleverd hebben een passende kwaliteit voor de taken die daarmee moeten worden uitgevoerd en de besluiten die op basis daarvan genomen moeten worden.
Zowel zaakgericht als persoonsgerichtDe informatievoorziening moet het mogelijk maken om dezelfde gegevens zowel vanuit zaakgericht perspectief als persoonsgericht perspectief te ordenen en te verwerken.