Best practices / voorbeeldprojecten

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Toelichting[bewerken | brontekst bewerken]

De SRK Ketendoelarchitectuur kent verschillende onderdelen zoals kaders, concepten en handreikingen. Deze onderdelen leveren op hun eigen manier door toepassing een bijdrage aan de interoperabiliteit van de Strafrechtketen. In concrete initiatieven en projecten worden met deze onderdelen ervaringen opgedaan die als inspiratie of voorbeeld kunnen dienen voor nieuwe initiatieven. Het gezegde "goed voorbeeld doet volgen" is ook in de IV van de Strafrechtketen van toepassing.

We zullen op deze pagina een overzicht geven van ervaringen en resultaten die zijn voortgekomen uit projecten en die we beschouwen als best practice of relevant voorbeeld. Hierbij zal worden aangegeven waarom het als zodanig wordt beschouwd, en eventueel welke aandachtspunten of verbeterpunten er nog spelen.

Publicatie hiervan zal in overleg gaan met de direct betrokkenen, bv de organisatie die een product heeft ontwikkeld of de opdrachtgever van een project.

Onderwerpen waar we o.a. aan denken zijn:

NB: Deze lijst van onderwerpen is niet limitatief. Elke onderwerp uit de KDA of de SRK-Architectuur kan in aanmerking komen voor deze pagina. Suggesties voor voorbeeldprojecten en best practices kunnen worden gemeld bij de SRK Architectuurraad.

Onderstaande lijst is nog in ontwikkeling, het kost redactietijd om de practices netjes te beschrijven.

Lijst van best practices en voorbeeldprojecten[bewerken | brontekst bewerken]

  • Voor het uitwisselen van risicogegevens binnen de SRK is een eerste versie van de e-Vraagmakelaar gerealiseerd onder de naam RIGA (RIsico Gegegevens Aanlevering).
  • Voor het project Voorwaardelijke invrijheidsstelling (v.i.) is een KetenSolutionArchitectuur opgesteld, waarbij de Handreiking KetenBusinessAnalyse is gebruikt voor de analyse van de veranderopgave.