Standaarden

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken

Samenwerking en interoperabiliteit

Om de samenwerking in de strafrechtketen te ondersteunen en de interoperabiliteit van voorzieningen mogelijk te maken wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van standaarden. Over het algemeen zijn dit open standaarden en overheidsbrede standaarden die worden bijgehouden door het Forum Standaardisatie.

Dit Astra-katern geeft aan welke specifieke standaarden gebruikt worden bij de organisatie en inrichting van de informatievoorziening van de strafrechtketen. Gegeven het uitgangspunt dat ketenpartners verantwoordelijk zijn voor hun eigen informatievoorziening heeft deze specifieke standaardenset met name betrekking op ketenvoorzieningen en samenwerkingsafspraken op koppelvlakken. Veel van de opgenomen standaarden zijn generiek of overheidsbreed en hebben een groter bereik dan de strafrechtketen maar het is de eigen verantwoordelijkheid van ketenpartners om daar voor hun eigen informatievoorziening al dan niet bij aan te sluiten.

De standaarden hebben betrekking op verschillende aspecten van de informatievoorziening en zijn geordend volgens de architectuurlagen: organisatie, informatie en techniek. Daarbinnen zijn nog groeperingen aangebracht van samenhangende kaders die betrekking hebben op dezelfde architectuurbouwstenen.

Grouping Architectuurmethoden The Open Group Architecture Framework (Requirement) TOGAF Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (Requirement) NORA Enterprise Architectuur JenV (Requirement) EA JenV Architectuur modelleringsstandaard (Requirement) Archimate Design & Engineering Methodology for Organizations (Requirement) DEMO Grouping Beleid en bedrijfsproces Wetboek van Strafvordering (Requirement) WvStrV Wet Justitiële- en Strafvorderlijke gegevens (Requirement) WJSG Wet Elektronische Handtekeningen (Requirement) WEH Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Requirement) WEBV Algemene Verordening gegevensbescherming (Requirement) AVG Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Requirement) WIVVG Grouping Beheer- en ontwikkelproces Business Information Services Library (Requirement) BISL Information Technology Infrastructure Library (Requirement) ITIL Managing Successful Programmes (Requirement) MSP PRojects IN Controlled Environments (Requirement) Prince-2 Scaled Agile Framework (Requirement) SAFE (Agile) Grouping Informatielogistiek Gemeenschappelijk begrippenkader strafrechtketen (Requirement) Begrippen en definities Raamwerk en stappenplan gegevenskwaliteit Strafrechtketen (Requirement) Gegevenskwalit- eit Security Assertion Markup Language (Requirement) SAML Standaard Uitwisselingsformaat (Requirement) StUF Grouping Gegevens- en dossierstructuren Referentiegegevens Justitie en Veiligheid (Requirement) Referentiegegev- ens Canoniek datamodel (Requirement) CDM Open document format (Requirement) ODF Portable document format (Requirement) PDF Toegankelijkheidsvereisten bedoeld voor openbare aanbestedingen van ICT-producten en -diensten in Europa (EN 301 549 met WCAG 2.1) (Requirement) DigiToegankelij- k Grouping Technische infrastructuur Justitiestandaard Asynchrone Berichtenuitwisseling (Requirement) JAB (EBV) DigiKoppeling (Requirement) DigiKoppeling Grouping Informatiebeveiliging Baseline Informatiebeveiliging Overheid (Requirement) BIO Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst – Bijzondere Informatie (Requirement) VIR-BI Privacy & Security by Design (Requirement) PSbD Deze svg is op 19-06-2020 12:57:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 19-06-2020 12:57:01 CEST

Standaardenlijst

StandaardToelichting
AVGAlgemene Verordening gegevensbescherming
ArchimateArchitectuur modelleringsstandaard
BIOBaseline Informatiebeveiliging Overheid
BISLBusiness Information Services Library
Begrippen en definitiesGemeenschappelijk begrippenkader strafrechtketen
CDMCanoniek datamodel
DEMODesign & Engineering Methodology for Organizations
DigiKoppelingDigiKoppeling
DigiToegankelijkToegankelijkheidsvereisten bedoeld voor openbare aanbestedingen van ICT-producten en -diensten in Europa (EN 301 549 met WCAG 2.1)
EA JenVEnterprise Architectuur JenV
GegevenskwaliteitRaamwerk en stappenplan gegevenskwaliteit Strafrechtketen
ITILInformation Technology Infrastructure Library
JAB (EBV)Justitiestandaard Asynchrone Berichtenuitwisseling
MSPManaging Successful Programmes
NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur
ODFOpen document format
PDFPortable document format
PSbDPrivacy & Security by Design
Prince-2PRojects IN Controlled Environments
ReferentiegegevensReferentiegegevens Justitie en Veiligheid
… overige resultaten

Versiebeheer

De actueel geldende versie van de standaardenlijst is Monthly build Mei 2020.

Afstemming

NaamRol/functieDatumVersie
Architectuurraad StrafrechtketenSchriftelijke review architectuurraad10-3-2020Versie 0.1
Architectuurraad StrafrechtketenSchriftelijke review ketenpartners20-3-2020Versie 0.2
Architectuurraad StrafrechtketenConsultatieversie gepubliceerd1-5-2020MB Mei 2020

Wijzigingen

Wijzigingen en verwerking reviewcommentaar

WijzigingNaam en organisatieDatumVersie
Standaarden Informatievoorziening StrafrechtketenMinisterie Veiligheid en Justitie/DGRR/DVB1-2-2014
Geheel gereviseerde versie, eerste conceptLuuk Matthijssen10-3-2020Versie 0.1
Reviewcommentaar en inhoudelijke bijdragenFrans Smit (Rechtspraak), Ronald Siemonsma (CJIB), Jos van Dijk (Ministerie JenV/DI&I), René Luyten (Raad voor de Kinderbescherming), Pieterjan Vermeer (Jeugdzorg Nederland)12-3-2020Versie 0.1
Voorstel ter reviewArchitectuurraad Strafrechtketen20-3-2020Versie 0.2
Tekstredactie consultatieversieLuuk Matthijssen1-5-2020MB Mei 2020