Bouwstenen

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken

ABB's en SBB's

Het volgende schema toont vier architectuurbouwstenen (architecture building blocks - ABB) met de bijbehorende gemeenschappelijke voorzieningen (solution building blocks - SBB).

Deze ABB IAM is in hoofdzaak gebaseerd op de kaders die zijn ontwikkeld door het programma Toegang van het Ministerie van JenV. Deze kaders zijn nog in ontwikkeling vanwege het ontwerp van de generieke IAM voorziening JenV. De architectuur voor federatieve IAM die in deze ABB wordt gebruikt bestaat echter al veel langer en is stabiel en goed beschreven. Voor de specifieke invulling van federatieve IAM voor de strafrechtketen wordt in deze ABB geadviseerd om bij informatieverzoeken de identiteitenmanagementvoorziening (IdM) van de vragende partij te gebruiken en de autorisatiemanagementvoorziening (AM) van de leverende partij omdat dit model het beste past bij de eigenstandige verantwoordelijkheid van de partners in de strafrechtketen voor de verwerking van de hun toevertrouwde gegevens. We beseffen ons dat over dit uitgangspunt nog verschillende meningen bestaan en dat hier dus ook nog nadere besluitvorming over nodig is. Verder geven we aan dat de bestaande IAM voorzieningen en de voorzieningen die in het programma Toegang worden ontwikkeld nog niet toereikend zijn om federatieve IAM te kunnen implementeren. Deze ABB geeft daarom ook adviezen voor de inrichting van de benodigde voorzieningen. (Capability) Identity- en Access Management (IAM) Generiek Card Management Systeem (Resource) G-CMS Identificeren nieuwe medewerker (Resource) WIDScan Justitie Identity Store (Resource) JIS Sectoraal Identity Management Systeem (Resource) SIMS Federatieve Service (Resource) Federatieve Service Gemeenschappelijke IAM-voorziening JenV (Resource) Gemeenschappe- lijke IAM- voorziening JenV Deze ABB Portalen is in hoofdzaak gebaseerd op de VenJ-brede kaders voor Digitale Dienstverlening via Portalen uit 2015. We beseffen ons dat deze kaders inmiddels wat gedateerd zijn en we hebben ze daarom aangevuld met inzichten uit recentere ontwerpdocumenten zoals de Visie op dienstverlening via Portalen van het OM en de PSA voor het ketenbreed slachtofferportaal. De technische standaarden die in deze ABB worden aangehaald en de onderdelen van de GDI zijn actueel. Daarmee is de technische architectuur redelijk ingevuld maar de bedrijfsarchitectuur en de informatiearchitectuur zijn nog onderontwikkeld. Voor de toepassing van portalen in de strafrechtketen moet eerst nog een visie worden ontwikkeld op doelgroepen en dienstverlening. Daarbij is vooral van belang in hoeverre het strafrecht binnen JenV als zelfstandige dienst wordt gepositioneerd en in hoeverre de staatsrechtelijke scheiding van opsporing, vervolging, berechting en executie redenen geeft om de verschillende organisaties binnen de strafrechtketen afzonderlijk te positioneren. Verzoeken en voorstellen voor wijziging van deze architectuurbouwsteen kunnen worden ingediend bij de architectuurraad strafrechtketen. (Capability) Portalen Resource Slachtofferporta- al Resource Advocatenporta- al Deze versie van de ABB Digitale Handtekening is grotendeels gebaseerd op de beleidsnotitie Elektronisch Ondertekenen Strafrechtketen. In aanvulling op het Besluit Digitale Stukken Strafvordering geeft de beleidsnotitie aan welke minimale betrouwbaarheidseisen worden gesteld om een praktische toepassing van digitale handtekeningen in de strafrechtketen mogelijk te maken. De beleidsnotitie is in de strafrechtsketen breed gedeeld en besproken maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe het stuk moet worden vastgesteld. Het zijn dus kaders met een voorbehoud. </br>Wel vastgesteld, bij de KIS vergadering van 31 januari 2019, is de Aanvullende notitie Validatieproces elektronisch getekende stukken. Daarin is het gebruik van de Gemeenschappelijke Authenticatie Associatie en Valideringsdienst (GAAV) als standaard afgesproken. (Capability) Digitale handtekening Gemeenschappelijke Authenticatie Associatie en Valideringsdienst (Resource) GAAV Federatieve Service (Resource) Federatieve Service Deze versie van de ABB knooppunten is in hoofdzaak gebaseerd op het katern Knooppunten van de Enterprise Architectuur JenV. Het katern geeft een definitie en een analysemodel voor gegevensknooppunten en een beschrijving van het bestuurlijke concept van de informatierotonde. De rapportage bevat tevens een overzicht en een analyse van de bestaande informatieknooppunten. Op basis daarvan worden ook aanbevelingen geformuleerd. (Capability) Knooppunten Administratie en Informatiecentrum voor de Executie (Resource) AICE Basisregistratie Communicatie Service (Resource) BCS Basisvoorziening Vreemdelingen (Resource) BVV Collectieve Opdracht Routeervoorziening (Resource) CORV Externe Politie Broker (Resource) EPB Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken (Resource) IBO Justitie Berichten Service (Resource) Jubes Routerings Instituut (Inter)Nationale Informatiestromen Gateway (Resource) RINIS Strafrechtketen Databank (Resource) SKDB Spelverdeler (Resource) Spelverdeler SYSteem Data Administratie (Resource) Sysda Verwijzingsportaal Bankgegegevens (Resource) VB Het interne computernetwerk van het Ministerie van JenV dat de verschillende locaties van de JenV-onderdelen met elkaar verbindt. (Resource) Justitienet Deze svg is op 19-06-2020 14:55:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 19-06-2020 14:55:15 CEST

Architecture Building Blocks

KetenvoorzieningBeschrijving 
Identity- en Access Management (IAM)Deze ABB IAM is in hoofdzaak gebaseerd op de kaders die zijn ontwikkeld door het programma Toegang van het Ministerie van JenV. Deze kaders zijn nog in ontwikkeling vanwege het ontwerp van de generieke IAM voorziening JenV. De architectuur voor federatieve IAM die in deze ABB wordt gebruikt bestaat echter al veel langer en is stabiel en goed beschreven. Voor de specifieke invulling van federatieve IAM voor de strafrechtketen wordt in deze ABB geadviseerd om bij informatieverzoeken de identiteitenmanagementvoorziening (IdM) van de vragende partij te gebruiken en de autorisatiemanagementvoorziening (AM) van de leverende partij omdat dit model het beste past bij de eigenstandige verantwoordelijkheid van de partners in de strafrechtketen voor de verwerking van de hun toevertrouwde gegevens. We beseffen ons dat over dit uitgangspunt nog verschillende meningen bestaan en dat hier dus ook nog nadere besluitvorming over nodig is. Verder geven we aan dat de bestaande IAM voorzieningen en de voorzieningen die in het programma Toegang worden ontwikkeld nog niet toereikend zijn om federatieve IAM te kunnen implementeren. Deze ABB geeft daarom ook adviezen voor de inrichting van de benodigde voorzieningen.
PortalenDeze ABB Portalen is in hoofdzaak gebaseerd op de VenJ-brede kaders voor Digitale Dienstverlening via Portalen uit 2015. We beseffen ons dat deze kaders inmiddels wat gedateerd zijn en we hebben ze daarom aangevuld met inzichten uit recentere ontwerpdocumenten zoals de Visie op dienstverlening via Portalen van het OM en de PSA voor het ketenbreed slachtofferportaal. De technische standaarden die in deze ABB worden aangehaald en de onderdelen van de GDI zijn actueel. Daarmee is de technische architectuur redelijk ingevuld maar de bedrijfsarchitectuur en de informatiearchitectuur zijn nog onderontwikkeld. Voor de toepassing van portalen in de strafrechtketen moet eerst nog een visie worden ontwikkeld op doelgroepen en dienstverlening. Daarbij is vooral van belang in hoeverre het strafrecht binnen JenV als zelfstandige dienst wordt gepositioneerd en in hoeverre de staatsrechtelijke scheiding van opsporing, vervolging, berechting en executie redenen geeft om de verschillende organisaties binnen de strafrechtketen afzonderlijk te positioneren. Verzoeken en voorstellen voor wijziging van deze architectuurbouwsteen kunnen worden ingediend bij de architectuurraad strafrechtketen.
Digitale handtekeningDeze versie van de ABB Digitale Handtekening is grotendeels gebaseerd op de beleidsnotitie Elektronisch Ondertekenen Strafrechtketen. In aanvulling op het Besluit Digitale Stukken Strafvordering geeft de beleidsnotitie aan welke minimale betrouwbaarheidseisen worden gesteld om een praktische toepassing van digitale handtekeningen in de strafrechtketen mogelijk te maken. De beleidsnotitie is in de strafrechtsketen breed gedeeld en besproken maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe het stuk moet worden vastgesteld. Het zijn dus kaders met een voorbehoud. </br>Wel vastgesteld, bij de KIS vergadering van 31 januari 2019, is de Aanvullende notitie Validatieproces elektronisch getekende stukken. Daarin is het gebruik van de Gemeenschappelijke Authenticatie Associatie en Valideringsdienst (GAAV) als standaard afgesproken.
KnooppuntenDeze versie van de ABB knooppunten is in hoofdzaak gebaseerd op het katern Knooppunten van de Enterprise Architectuur JenV. Het katern geeft een definitie en een analysemodel voor gegevensknooppunten en een beschrijving van het bestuurlijke concept van de informatierotonde. De rapportage bevat tevens een overzicht en een analyse van de bestaande informatieknooppunten. Op basis daarvan worden ook aanbevelingen geformuleerd.

Solution Building Blocks

SBBToelichtingABB
AICEAdministratie en Informatiecentrum voor de ExecutieKnooppunten
AdvocatenportaalPortalen
BCSBasisregistratie Communicatie ServiceKnooppunten
BVVBasisvoorziening VreemdelingenKnooppunten
CORVCollectieve Opdracht RouteervoorzieningKnooppunten
EPBExterne Politie BrokerKnooppunten
Federatieve ServiceFederatieve ServiceIdentity- en Access Management (IAM)
Federatieve ServiceFederatieve ServiceDigitale handtekening
G-CMSGeneriek Card Management SysteemIdentity- en Access Management (IAM)
GAAVGemeenschappelijke Authenticatie Associatie en ValideringsdienstDigitale handtekening
Gemeenschappelijke IAM-voorziening JenVGemeenschappelijke IAM-voorziening JenVIdentity- en Access Management (IAM)
IBOInformatiepunt Bijzondere OpsporingsonderzoekenKnooppunten
JISJustitie Identity StoreIdentity- en Access Management (IAM)
JubesJustitie Berichten ServiceKnooppunten
JustitienetHet interne computernetwerk van het Ministerie van JenV dat de verschillende locaties van de JenV-onderdelen met elkaar verbindt.Knooppunten
RINISRouterings Instituut (Inter)Nationale Informatiestromen GatewayKnooppunten
Resource
SIMSSectoraal Identity Management SysteemIdentity- en Access Management (IAM)
SKDBStrafrechtketen DatabankKnooppunten
SlachtofferportaalPortalen
SpelverdelerSpelverdelerKnooppunten
SysdaSYSteem Data AdministratieKnooppunten
VBVerwijzingsportaal BankgegegevensKnooppunten
WIDScanIdentificeren nieuwe medewerkerIdentity- en Access Management (IAM)