Architectuurprincipes

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Views > Architectuurprincipes
Architectuurprincipes
Grouping Strafrechtdoelen De strafrechtspleging moet bijdragen aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving. (Goal) Veilige en rechtvaardige samenleving De strafbaarstelling en bestraffing van ongewenst gedrag moeten bijdragen aan normstelling en symboolwerking. (Goal) Normstelling en symboolwerking De legitimiteit van de strafrechtspleging is erin gelegen dat burgers erop mogen vertrouwen dat criminaliteit niet baat en dat op crimineel gedrag een eerlijke, effectieve en tijdige reactie volgt. (Goal) Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag De strafrechtspleging moet zodanig zijn ingericht dat de belangen van alle procesdeelnemers op gepaste wijze worden gewaarborgd. (Goal) Waarborgen belangen procesdeelnemers De strafrechtspleging moet als repressief middel onderdeel uitmaken van een integrale veiligheidsaanpak waarin ook aandacht is voor preventie, hulpverlening en zorg. (Goal) Integrale veiligheidsaanpak De strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij. (Goal) Aansluiten bij digitalisering maatschappij Grouping Architectuurprincipes De partijen in de strafrechtketen kunnen op ieder gepast moment inzage geven en verantwoording afleggen over de voortgang van zaken en de onderbouwing van besluiten. (Principle) Transparantie De dienstverlening van de strafrechtketen is op maat afgestemd op de behoeften en de context van betrokkenen daar waar dat nodig is om recht te doen aan de rechten, afhankelijkheden en mogelijkheden van deze betrokkenen. (Principle) Differentiatie waar nodig Samenwerking is het uitgangspunt in het ontwerp van de strafrechtketen. (Principle) Samenwerken Een dienst is een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemer). Het resultaat van een dienst is bijvoorbeeld een aangehouden verdachte, een vastgestelde identiteit, een rechterlijke uitspraak (bedrijfsprestaties), een risicoprofiel van een persoon of een geleverde VOG of ID-staat (informatieproducten). Over het leveren van diensten worden afspraken gemaakt ten aanzien van prestatie, kwaliteit en coördinatie in een dienstniveau-overeenkomst (DNO), zonder voorschriften voor de interne voortbrenging bij de dienstverlener. (Principle) Dienstoriëntatie De strafrechtketen past zich telkens op een tijdige, slimme en verantwoorde manier aan op veranderingen in de omgeving. (Principle) Aanpassingsvermogen De strafrechtketen verwerkt zijn gegevens digitaal en maakt gebruik van digitale mogelijkheden om werkprocessen slim te organiseren. (Principle) Digitaal is onze taal De strafrechtketen werkt met gegevens waarvan de kwaliteit bekend en geborgd is. (Principle) Gegevenskwaliteit De strafrechtketen kan zowel individuele zaken afhandelen als een effectieve persoonsgerichte aanpak uitvoeren. (Principle) Zaakgericht én persoonsgericht De wijze van organiseren en samenwerken in de strafrechtketen geeft invulling aan de rechtstatelijke scheiding van de verschillende rollen en bevoegdheden in het strafproces. (Principle) Rechtstatelijkheid InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 07-03-2021 20:34:44 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2021 20:34:44 CET
Legenda


Originele kleuren
Id
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Architectuurprincipes
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-1aac00a4-d46f-6df6-c42d-786e0fc2f7fe
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Architectuurprincipes
Elementen  : 
Relaties  :