Internationale samenwerking

Uit ASTRA
Id-63d04cea-aa91-eea0-8a48-478ca45e3254
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Goals > Internationale samenwerking
ArchiMate-element Internationale samenwerking
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Internationale samenwerking
Documentatie  : De partners in de strafrechtketen moeten samenwerken in internationale netwerken om nationaal effectief te zijn in opsporing, vervolging berechting en tenuitvoerlegging van straffen.
Toelichting  : Nederland zit meer in het buitenland, en het buitenland zit meer in Nederland. De voortschrijdende eenwording van de Europese Unie en de globalisering zorgen er voor dat het aantal internationale contacten steeds groter wordt. Illegale activiteiten trekken zich weinig aan van territoriale grenzen, net zoals burgers en bedrijven in toenemende mate werken met internationale contacten. Aanpak van deze groeiende grensoverschrijdende vorm van criminaliteit vraagt om internationale samenwerking om het grotere handhavingsgebied te bestrijken in de opsporing, het onderzoek, de berechting en de tenuitvoerlegging van straffen. Een toenemende kennis, uitbreiding van deelname in internationale netwerken en aansluiting bij internationale standaarden voor informatie uitwisseling zijn nodig om de grensoverschrijdende criminele activiteiten te bestrijden.
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De partners in de strafrechtketen moeten samenwerken in internationale netwerken om nationaal effectief te zijn in opsporing, vervolging berechting en tenuitvoerlegging van straffen. (Goal) Internationale samenwerking De informatievoorziening moet het mogelijk maken om dezelfde gegevens zowel vanuit zaakgericht perspectief als persoonsgericht perspectief te ordenen en te verwerken. (Goal) Zowel zaakgericht als persoonsgericht De strafrechtspleging moet als repressief middel onderdeel uitmaken van een integrale veiligheidsaanpak waarin ook aandacht is voor preventie, hulpverlening en zorg. (Goal) Integrale veiligheidsaanpa- k De informatieproducten die in de strafrechtketen worden opgeleverd hebben een passende kwaliteit voor de taken die daarmee moeten worden uitgevoerd en de besluiten die op basis daarvan genomen moeten worden. (Goal) Kwalitatief goede informatie- producten Grouping Samenwerkings- doelen De strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij. (Goal) Aansluiten bij digitalisering maatschappij De informatievoorziening van de strafrechtketen moet het mogelijk maken om informatiegestuurd te werken. (Goal) Informatiegestu- urd werken Grouping Ketendoelen Grouping Strafrechtdoele- n Partners in de Strafrechtketen en hun medewerkers beschikken voortdurend over actuele kennis om strafzaken met een steeds grotere complexiteit en diversiteit op een goede manier te kunnen behandelen. (Goal) Ketendeskundig- heid op orde InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 26-06-2020 12:52:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 26-06-2020 12:52:54 CEST