Strafrechtdoelen

Uit ASTRA
Id-76db7b0e-a060-b514-c07b-edc21bcafaf9
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Groupings > Strafrechtdoelen
ArchiMate-element Strafrechtdoelen
Elementtype  : Grouping
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Strafrechtdoelen
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Grouping Strafrechtdoele- n De strafbaarstelling en bestraffing van ongewenst gedrag moeten bijdragen aan normstelling en symboolwerking. (Goal) Normstelling en symboolwerkin- g De legitimiteit van de strafrechtspleging is erin gelegen dat burgers erop mogen vertrouwen dat criminaliteit niet baat en dat op crimineel gedrag een eerlijke, effectieve en tijdige reactie volgt. (Goal) Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag De strafrechtspleging moet als repressief middel onderdeel uitmaken van een integrale veiligheidsaanpak waarin ook aandacht is voor preventie, hulpverlening en zorg. (Goal) Integrale veiligheidsaanpa- k De strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij. (Goal) Aansluiten bij digitalisering maatschappij De partners in de strafrechtketen moeten samenwerken in internationale netwerken om nationaal effectief te zijn in opsporing, vervolging berechting en tenuitvoerlegging van straffen. (Goal) Internationale samenwerking De strafrechtspleging moet zodanig zijn ingericht dat de belangen van alle procesdeelnemers op gepaste wijze worden gewaarborgd. (Goal) Waarborgen belangen procesdeelneme- rs De strafrechtspleging moet bijdragen aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving. (Goal) Veilige en rechtvaardige samenleving AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 26-06-2020 03:34:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 26-06-2020 03:34:26 CEST