Participatie burgers en bedrijven

Uit ASTRA
Id-a4a7aa8e-00aa-c93e-f215-423ef48ae267
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Goals > Participatie burgers en bedrijven
ArchiMate-element Participatie burgers en bedrijven
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Participatie burgers en bedrijven
Documentatie  : Onze informatie en dienstverlening is ingericht om burgers en bedrijven te betrekken bij de strafrechtspleging.
Toelichting  : Met de toegenomen digitalisering in de maatschappij verschuift de kennisbalans van overheid naar de burgers en bedrijven. Ze hebben inzicht in eigen informatiebronnen die ons helpt bij het opsporen en vervolgen. Zelfredzame burgers en bedrijven willen zelf een mening vormen, keuzes maken en acties nemen, met name op vlakken waar de overheid niet presteert. Er zijn tal van partijen in bedrijfsleven en maatschappij die graag willen meehelpen om veiligheidsproblemen aan te pakken. Door deelname aan private samenwerkingsvormen, co-creatie van informatie en het beschikbaar stellen van (geanonimiseerde) gegevens stimuleren we een effectieve participatie.
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Onze informatie en dienstverlening is ingericht om burgers en bedrijven te betrekken bij de strafrechtspleging. (Goal) Participatie burgers en bedrijven Grouping Samenwerkings- doelen De strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij. (Goal) Aansluiten bij digitalisering maatschappij De strafrechtspleging moet als repressief middel onderdeel uitmaken van een integrale veiligheidsaanpak waarin ook aandacht is voor preventie, hulpverlening en zorg. (Goal) Integrale veiligheidsaanpa- k De informatievoorziening van de strafrechtketen moet het mogelijk maken om informatiegestuurd te werken. (Goal) Informatiegestu- urd werken De informatievoorziening moet het mogelijk maken om dezelfde gegevens zowel vanuit zaakgericht perspectief als persoonsgericht perspectief te ordenen en te verwerken. (Goal) Zowel zaakgericht als persoonsgericht De informatieproducten die in de strafrechtketen worden opgeleverd hebben een passende kwaliteit voor de taken die daarmee moeten worden uitgevoerd en de besluiten die op basis daarvan genomen moeten worden. (Goal) Kwalitatief goede informatie- producten Grouping Ketendoelen De strafrechtspleging moet zodanig zijn ingericht dat de belangen van alle procesdeelnemers op gepaste wijze worden gewaarborgd. (Goal) Waarborgen belangen procesdeelneme- rs Partners in de Strafrechtketen en hun medewerkers beschikken voortdurend over actuele kennis om strafzaken met een steeds grotere complexiteit en diversiteit op een goede manier te kunnen behandelen. (Goal) Ketendeskundig- heid op orde AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 26-06-2020 12:52:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 26-06-2020 12:52:57 CEST