Strafrechtdoelen

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit zijn de strategische doelen van het strafrecht die verder gaan dan alleen de strafrechtelijke reactie op crimineel gedrag. Het strafproces maakt deel uit van een breder palet van interventies die tezamen bijdragen aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving. Deze doelen betreffen ook preventie en hulpverlening die er op gericht is om recidive te voorkomen en de instroom in het strafrecht terug te dringen.

DoelBeschrijving 
Normstelling en symboolwerkingDe strafbaarstelling en bestraffing van ongewenst gedrag moeten bijdragen aan normstelling en symboolwerking.
Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedragDe legitimiteit van de strafrechtspleging is erin gelegen dat burgers erop mogen vertrouwen dat criminaliteit niet baat en dat op crimineel gedrag een eerlijke, effectieve en tijdige reactie volgt.
Integrale veiligheidsaanpakDe strafrechtspleging moet als repressief middel onderdeel uitmaken van een integrale veiligheidsaanpak waarin ook aandacht is voor preventie, hulpverlening en zorg.
Aansluiten bij digitalisering maatschappijDe strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij.
Waarborgen belangen procesdeelnemersDe strafrechtspleging moet zodanig zijn ingericht dat de belangen van alle procesdeelnemers op gepaste wijze worden gewaarborgd.
Veilige en rechtvaardige samenlevingDe strafrechtspleging moet bijdragen aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving.