105
U

Eigenschap:Documentation

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKnowledgeModel ArchiMate
Type
"Text" komt niet voor in de lijst (Afbeelding, Annotatie-URI, Booleaans, Bijlage, Code, Datum, E-mail, Geografische coördinaat, Getal, Hoeveelheid, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Elementeigenschaptype".
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Documentation" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
AICE +Administratie en Informatiecentrum voor de Executie  +
AVG +Algemene Verordening gegevensbescherming  +
Aanpak cybercrime +De strafrechtketen moet zijn toegerust om effectief te kunnen optreden tegen veiligheidsproblemen in het digitale domein.  +
Aanpak grensoverschrijdende criminaliteit +De strafrechtketen moet zijn toegerust om ook effectief te kunnen optreden tegen grensoverschrijdende criminaliteit.  +
Aanpassingsvermogen +De strafrechtketen past zich telkens op een tijdige, slimme en verantwoorde manier aan op veranderingen in de omgeving.  +
Aansluiten bij digitalisering maatschappij +De strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij.  +
Adequate waarheidsvinding +De inrichting en organisatie van de Strafrechtketen draagt bij aan adequate waarheidsvinding.  +
Archimate +Architectuur modelleringsstandaard  +
B
BCS +Basisregistratie Communicatie Service  +
BIO +Baseline Informatiebeveiliging Overheid  +
BISL +Business Information Services Library  +
BVV +Basisvoorziening Vreemdelingen  +
Begrippen en definities +Gemeenschappelijk begrippenkader strafrechtketen  +
Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers +Slachtoffers worden goed ondersteund door een integraal dienstenpakket.  +
C
CDM +Canoniek datamodel  +
CORV +Collectieve Opdracht Routeervoorziening  +
D
DEMO +Design & Engineering Methodology for Organizations  +
Dienstoriëntatie +Een dienst is een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemer). Het resultaat van een dienst is bijvoorbeeld een aangehouden verdachte, een vastgestelde identiteit, een rechterlijke uitspraak (bedrijfsprestaties), een risicoprofiel van een persoon of een geleverde VOG of ID-staat (informatieproducten). Over het leveren van diensten worden afspraken gemaakt ten aanzien van prestatie, kwaliteit en coördinatie in een dienstniveau-overeenkomst (DNO), zonder voorschriften voor de interne voortbrenging bij de dienstverlener.  +
Differentiatie waar nodig +De dienstverlening van de strafrechtketen is op maat afgestemd op de behoeften en de context van betrokkenen daar waar dat nodig is om recht te doen aan de rechten, afhankelijkheden en mogelijkheden van deze betrokkenen.  +
DigiKoppeling +DigiKoppeling  +
DigiToegankelijk +Toegankelijkheidsvereisten bedoeld voor openbare aanbestedingen van ICT-producten en -diensten in Europa (EN 301 549 met WCAG 2.1)  +
Digitaal is onze taal +De strafrechtketen verwerkt zijn gegevens digitaal en maakt gebruik van digitale mogelijkheden om werkprocessen slim te organiseren.  +
Digitale handtekening +Deze versie van de ABB Digitale Handtekening is grotendeels gebaseerd op de beleidsnotitie Elektronisch Ondertekenen Strafrechtketen. In aanvulling op het Besluit Digitale Stukken Strafvordering geeft de beleidsnotitie aan welke minimale betrouwbaarheidseisen worden gesteld om een praktische toepassing van digitale handtekeningen in de strafrechtketen mogelijk te maken. De beleidsnotitie is in de strafrechtsketen breed gedeeld en besproken maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe het stuk moet worden vastgesteld. Het zijn dus kaders met een voorbehoud. </br>Wel vastgesteld, bij de KIS vergadering van 31 januari 2019, is de Aanvullende notitie Validatieproces elektronisch getekende stukken. Daarin is het gebruik van de Gemeenschappelijke Authenticatie Associatie en Valideringsdienst (GAAV) als standaard afgesproken.  +
E
EA JenV +Enterprise Architectuur JenV  +
EPB +Externe Politie Broker  +