Gemeenschappelijke voorzieningen

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken

In de strafrechtketen maken we gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen. Een gemeenschappelijke voorziening:

  • bestaat altijd uit een afsprakenset (bijvoorbeeld over het toepassen van standaarden (zoals het CDM) of het gebruik maken van bepaalde implementaties);
  • kan daarnaast gebruikmaken van een implementatie in de vorm van een (gemeenschappelijke) applicatie, al dan niet met een gemeenschappelijke database (bijvoorbeeld SKDB), met behoud van gescheiden verantwoordelijkheden;
  • kan daarnaast gebruikmaken van een implementatie van een (gemeenschappelijk) bedrijfsproces (bijvoorbeeld de Matchingsautoriteit);

Indien er sprake is van door de voorziening geleverde diensten, dan maken afspraken over de Quality of Service (QoS) deel uit van de afsprakenset. In alle gevallen dienen ook beheer en governance (inclusief financiering) van de gemeenschappelijke voorziening zeker gesteld te zijn. Implementatiekeuzes worden niet vanuit de KDA voorgeschreven, maar zullen worden uitgewerkt in implementatievoorstellen van voorzieningen. Denk daarbij aan keuzes of de technische of organisatorische implementatie centraal, decentraal, eenmaal of meerdere malen wordt gerealiseerd wordt, evenals de sourcing.

We onderscheiden twee categorieën gemeenschappelijke voorzieningen:

  1. Ketencommunicatievoorzieningen
    Voorzieningen die de communicatie en de gegevensuitwisseling in de keten ondersteunen. Deze hebben geen materiële en toepassingskennis van de gegevens die zij verwerken. Denk hierbij aan e-Toegang, e-Index of e-Distributie. We noemen deze voorzieningen ketencommunicatievoorzieningen.
  2. Ketensteunpuntvoorzieningen
    Voorzieningen die inhoudelijke samenhang in de keten ondersteunen. Een dergelijke voorziening ondersteunt inhoudelijke (proces)coördinatie en afstemming waarbij iedere organisatie afzonderlijk zijn verantwoordelijkheid behoudt. Voorbeeld hiervan zijn de identiteitsvaststelling en verificatie, biometrie voorziening en de digitale samenwerkingsruimte ZSM. We noemen een dergelijke voorziening een ketensteunpuntvoorziening. Een ketensteunpuntvoorziening maakt gebruik van ketencommunicatievoorzieningen.