Transparantie

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Naam Transparantie
Omschrijving De partijen in de strafrechtketen kunnen op ieder gepast moment inzage geven en verantwoording afleggen over de voortgang van zaken en de onderbouwing van besluiten.
Identificatiekenmerk AP2
Toelichting Inzage en verantwoording bestaat uit zaaksinformatie naar direct betrokkenen, uit prestatie-informatie ten behoeve van sturing en rapportage en uit normstelling naar de maatschappij over het geldende recht. De inhoud, vorm, actualiteit en pro-activiteit van die inzage is afhankelijk van de rol van de betrokkene in het strafrechtketenproces en hun behoefte. Voor de heimelijke onderdelen van het onderzoek is de transparantie beperkt tot verantwoording achteraf en in beperkte kring.
Rationale De strafrechtketen is onderdeel van de democratische rechtstaat. Transparantie past hierbij als het verantwoorden van de legitimiteit van strafrechtelijke acties en besluiten, die vaak grote consequenties hebben voor een betrokkene. Transparantie levert een bijdrage aan het realiseren van de ketendoelen: Normstelling en symboolwerking en Waarborgen belangen procesdeelnemers. De ketenpartners vinden het belangrijk dat de betrokkenen optimaal worden geïnformeerd; zo’n professioneel functioneren van de keten versterkt het imago. Betrokkenen willen vanuit verschillende perspectieven weten waar ze aan toe zijn en willen begrijpen waarop beslissingen en keuzes gebaseerd zijn. Het maakt de werking en prestatie van het strafrecht en de verantwoorde inzet van publieke middelen actief zichtbaar voor de maatschappij.
Implicaties * Onderkennen van de verschillende rollen en bevoegdheden van betrokkenen in het ketenproces en de daarbij behorende informatiebehoefte
  • Integraal (ketenbreed) en actief verstrekken van de informatie (onderbouwing besluiten en status van behandeling of aangevraagde dienst)
  • Ketenpartners krijgen inzage in het dienstverleningsproces van een betrokkene en maken dit beschikbaar voor de keten. Zo leidde het inrichten van de OMklachtenmonitor, waarmee doorlooptijden zichtbaar werden, tot een reductie van die doorlooptijden van 300 naar 80 dagen, zonder verdere middelen.
  • Diensten en behandelingen, binnen de scope van de strafrechtspleging, zijn beschreven volgens een gemeenschappelijk begrippenkader.
  • Vastleggen van statuswijzigingen en de manier waarop beslissingen tot stand zijn gekomen ten behoeve van verantwoording.
Bronnen
Bijdrage aan doelen
NORA-principes