Waarborgen belangen procesdeelnemers

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Naam Waarborgen belangen procesdeelnemers
Omschrijving De strafrechtspleging moet zodanig zijn ingericht dat de belangen van alle procesdeelnemers op gepaste wijze worden gewaarborgd.
Toelichting De werking van het strafrecht en het functioneren van de strafrechtspleging zijn gebaat bij een duidelijke regeling van de bevoegdheden en procespositie van de verschillende deelnemers aan de strafrechtspleging, waarbij voorzien is in een evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen en een juiste afweging van de verschillende belangen van deze procesdeelnemers. Waar in het verleden vooral veel aandacht is besteed aan de procespositie van de verdachte als belangrijkste procesdeelnemer (tegen de achtergrond van zijn belangen en die van de opsporing, de waarheidsvinding en de strafuitvoering) is er de laatste decennia in toenemende mate aandacht voor de rol van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces.
Bronnen
Beïnvloedt doel
Wordt beïnvloed door doel
Wordt gerealiseerd door principe