Differentiatie waar nodig

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Naam Differentiatie waar nodig
Omschrijving De dienstverlening van de strafrechtketen is op maat afgestemd op de behoeften en de context van betrokkenen daar waar dat nodig is om recht te doen aan de rechten, afhankelijkheden en mogelijkheden van deze betrokkenen.
Identificatiekenmerk AP5
Toelichting Betrokkenen zijn de partners in de strafrechtketen (politiemensen, officieren, rechters en advocaten), de deelnemers in het strafproces (verdachten, slachtoffers en getuigen) maar ook externe samenwerkingspartners (gemeentes, bedrijven en zorginstellingen). Afstemmen op maat gaat over de keuze van het kanaal, de vorm en de formulering van berichten en het communicatiepatroon (bijvoorbeeld op aanvraag, pro-actief, persoonlijk contact of een via een berichtenbox).
Rationale Vanwege de afhankelijke positie van procesdeelnemers en vanwege de grote belangen van betrokkenen moet de strafrechtketen zijn dienstverlening aanpassen aan de communicatiemogelijkheden en –voorkeuren van betrokkenen. Geen enkele burger mag worden uitgesloten van overheidsdienstverlening (Advies over Digitalisering en Rechtstatelijke verhoudingen, Raad van State, 31 augustus 2018) Het principe van differentiatie neemt niet weg dat gelijke gevallen efficiënt op een gestandaardiseerde manier mogen worden afgehandeld. Het gaat vooral over de goede balans tussen de ketendoelen: Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag en Waarborgen belangen procesdeelnemers. De principes Differentiatie waar nodig en Aanpassingsvermogen versterken elkaar.
Implicaties * De strafrechtketen onderkent de behoeften van de afnemers en stemt haar diensten daarop af. Het gaat om de juiste diensten die bovendien juist geleverd moeten worden. De keuzes in middelen worden bewust gemaakt, gebruikmakend van een uniforme basis met bewust gekozen aanpasbaarheid en gegevens van een bekende kwaliteit.
  • De organisatie en de voorzieningen van de strafrechtketen moeten flexibel worden ingericht zodat ze de gedifferentieerde vormen van communicatie en dienstverlening kunnen ondersteunen.
  • De dienstverlening moet regelmatig worden geëvalueerd om te toetsen of deze in voldoende mate aansluit bij de behoeften van betrokkenen.
Bronnen
Bijdrage aan doelen
NORA-principes