Communiceren van beslissingen met invloed op bewaartermijn

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Identificatiekenmerk WAA03
Thema Wet- en regelgeving (W)
Ketencommunicatievoorziening E-Archief
Type Aanwijzing
Statement Beslissingen van een ketenpartner die van invloed zijn op de bewaartermijn of de plicht tot vernietigen bij andere ketenpartijen worden gecommuniceerd
Toelichting Zo moet door politie of BOD ingewonnen biometrie binnen 30 dagen na sepot door OM of Rechtspraak verwijderd worden. Politie of BOD kan dit niet uit zichzelf weten en moet daarop dus geattendeerd worden.
Rationale Noodzakelijk om aan archiefverplichting te voldoen.
Implicaties Ketenpartijen publiceren het type gebeurtenissen wat van invloed is op hun bewaartermijn, inclusief wie die gebeurtenis dan moet signaleren. Oplossing nodig om ketenpartners op de hoogte te stellen.
Verwijzingen Toepassing van het Attenderingspatroon uit de KDA
Te doen
  • Ontwikkel een mechanisme voor het attenderen op archieftermijn beïnvloedende gebeurtenissen. (Suggestie: Gebruik het Attenderingspatroon om andere ketenpartner te informeren. Ketenpartners moeten zich daarop abonneren. Verdere verwerking is aan de afnemende ketenpartner.)
  • Aanscherpen betekenis en consequentie van bewaartermijnen: wat te verstaan onder verwijderen, vernietigen, onbereikbaar maken, pseudonomiseren, ...
  • Vaststellen wat te doen met loggingsinformatie, die door het al dan niet verlopen van een bewaartermijn wordt geraakt.