Digitaal is onze taal

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Naam Digitaal is onze taal
Omschrijving De strafrechtketen verwerkt zijn gegevens digitaal en maakt gebruik van digitale mogelijkheden om werkprocessen slim te organiseren.
Identificatiekenmerk AP6
Toelichting 'Digitaal is onze taal' betekent dat:
  • alle in de keten geproduceerde informatie direct digitaal worden vastgelegd (digital born), en dat
  • alle van buiten de keten verkregen informatie digitaal wordt ontvangen of terstond naar digitale informatie wordt omgezet, dat
  • digitale informatie digitaal wordt gehouden (“eens digitaal, blijft digitaal”), en dat
  • interacties die digitaal worden gestart ook digitaal worden voortgezet. Voor betrokkenen die daar behoefte aan hebben is daarnaast ook niet-digitale interactie mogelijk. Dit vanwege de noodzakelijk balans met het principe van Differentiatie."
Rationale Digitale informatie (waaronder Verwerken multimediale content) kan direct worden gedeeld binnen de strafrechtketen en draagt daardoor bij aan een Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag, met als effect doorlooptijdverkorting en een bijdrage aan voortvarendheid (o.a. in vooronderzoek en procesgang). De strafrechtketen wil Aansluiten bij digitalisering maatschappij om daarmee het draagvlak en gezag van de strafrechtketen te versterken. Hier ligt een duidelijke relatie met de verantwoording van het principe Transparantie. Als dezelfde gegevens ook digitaal beschikbaar zijn, dan wordt het (aanzienlijk eenvoudiger) mogelijk om die te kunnen combineren in dossiers maar ook en vooral rondom personen, gebeurtenissen, locaties en fenomenen (zie ook: Zaakgericht én persoonsgericht), wat bijdraagt aan Adequate waarheidsvinding. Digitalisering vergroot de mogelijkheden om efficiënter te werken, o.a. door het wegvallen van fysieke handelingen, wat netto tijd en materiaal scheelt.
Implicaties De strafrechtprocessen zijn ingericht voor gebruik en bewerking van digitale dossiers, multimedia en zaakinformatie. De kwaliteit (authenticiteit, volledigheid etc.) van digitale productie en omzetting en digitaal transport is gewaarborgd (met onder andere digitale handtekeningen). Bij digitale omzettingen wordt gestructureerde informatie toegevoegd voor automatische verwerking of routering. Voor optimale deling en digitale duurzaamheid worden gestandaardiseerde formaten voor de verschillende typen digitale informatie (tekstdocument, afbeelding, film) vastgesteld en gehanteerd.

De professionals in de strafrechtketen moeten beschikken over goede digitale vaardigheden en adequate hulpmiddelen om digitaal te kunnen werken. Digitalisering dwingt ook tot het heroverwegen van werkwijzen en het herontwerpen en optimaliseren van werkprocessen. (zie impact van multimedia in de rechtszaal)

Bronnen
Bijdrage aan doelen
NORA-principes