Eigenschap:Omschrijving

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Systeemgekozen waarde
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
De strafrechtketen moet zijn toegerust om effectief te kunnen optreden tegen veiligheidsproblemen in het digitale domein.  +
De strafrechtketen moet zijn toegerust om ook effectief te kunnen optreden tegen grensoverschrijdende criminaliteit.  +
De strafrechtketen kan zich telkens op een tijdige, slimme en verantwoorde manier aanpassen op veranderingen in de omgeving.  +
De strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij.  +
De inrichting en organisatie van de Strafrechtketen draagt bij aan adequate waarheidsvinding.  +
Algemene Verordening gegevensbescherming  +
Architectuur modelleringsstandaard  +
B
Baseline Informatiebeveiliging Overheid  +
Business Information Services Library  +
Gemeenschappelijk begrippenkader strafrechtketen  +
Slachtoffers worden goed ondersteund door een integraal dienstenpakket.  +
C
Het Canoniek Datamodel Strafrechtketen (CDM) van de strafrechtketen is het standaard gehanteerde gegevensmodel voor de ketenpartners waarin definities en structuur voor de uitwisseling van gegevens zijn vastgelegd. Canoniek betekent hier dat het niet een willekeurig model, maar het voorkeursmodel betreft.  +
D
Design & Engineering Methodology for Organizations  +
Dienstoriëntatie is de manier van samenwerken die past bij de onafhankelijkheid en de gelijkwaardigheid van partners in de strafrechtketen, terwijl de strafrechtketen als geheel toch effectief samenwerkt.  +
De dienstverlening van de strafrechtketen is op maat afgestemd op de behoeften en de context van betrokkenen daar waar dat nodig is om recht te doen aan de rechten, afhankelijkheden en mogelijkheden van deze betrokkenen.  +
DigiKoppeling  +
Toegankelijkheidsvereisten bedoeld voor openbare aanbestedingen van ICT-producten en -diensten in Europa (EN 301 549 met WCAG 2.1)  +
De strafrechtketen verwerkt zijn gegevens digitaal en maakt gebruik van digitale mogelijkheden om werkprocessen slim te organiseren.  +
E
Enterprise Architectuur JenV  +
De legitimiteit van de strafrechtspleging is erin gelegen dat burgers erop mogen vertrouwen dat criminaliteit niet baat en dat op crimineel gedrag een eerlijke, effectieve en tijdige reactie volgt.  +