Eigenschap:Statement

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Showing 20 pages using this property.
A
Van informatieproducttypen, bronobjecttypen en afleidingsregels is aangegeven wie de verantwoordelijke partij is, en in welke context die gebruikt mogen worden.  +
Elke ketenpartner moet blijvend aan kunnen tonen op grond van welke informatie een besluit is genomen, voor zover de wettelijke bewaartermijnen hem daartoe in staat stellen.  +
Voor ieder afgeleid gegeven is de afleidingsregel geformuleerd.  +
Afspraken m.b.t. gegevensbescherming (foto, adres, etc.) van slachtoffer, getuige, justitiabele zijn ketenbreed bekend en gevolgd.  +
Ketenpartners spreken per soort dienst af welke afspraakstatussoorten nodig zijn te onderkennen en in welke mate en welke nauwkeurigheid die te delen in de StrafRechtKeten.  +
Op iedere architectuurlaag is afgewogen of bevestiging van een bericht nodig is.  +
De e-Makelaar mag uitsluitend 100% deterministisch algoritme werk uitvoeren  +
De constructieregels voor een identificatiekenmerk uit een ketennummerstelsel benutten alleen tekens uit de voorgeschreven tekenset.  +
Archimate  +
Voor asynchrone grote berichten heeft het de voorkeur om eerst een notificatie te sturen, waarna de ontvanger één of meer grote berichten ophaalt (<i>pull principe</i>).  +
Van een ketenobject zijn, behalve diens unieke identificatiekenmerk, ook andere (niet noodzakelijkerwijs uniek) identificerende attributen op ketenniveau bepaald.  +
Voor het uitvoeren van autorisaties wordt gebruik gemaakt van alle daarvoor benodigde informatie die al bij het authenticeren bekend is geworden.  +
B
Basisselectiedocument (BSD) afzonderlijke ketenpartijen publiceren.  +
Het beoogde dienstresultaat met bijbehorende kwaliteitseisen is op ketenniveau beschreven.  +
Architectuurbouwsteen Identity and Access Management  +
C
Centrum informatieveiligheid en privacybescherming (CIP)  +
Beslissingen van een ketenpartner die van invloed zijn op de bewaartermijn of de plicht tot vernietigen bij andere ketenpartijen worden gecommuniceerd  +
Het gekozen interactiepatroon is congruent met het beoogde doel.  +
Bij grote hoeveelheden informatie heeft de ontvanger de controle over de informatie die die wenst te ontvangen.  +
Voor eventueel noodzakelijke conversies in berichtuitwisseling tussen ketenpartijen binnen en buiten de SRK wordt gebruik gemaakt van [[E-Distributie]].  +