Rechtmatigheid uitwisselen

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving[bewerken | brontekst bewerken]

Voorzieningen gericht op het voldoen aan wet- en regelgeving. Als we data uitwisselen dienen wij aan wetgeving te voldoen.

Toelichting[bewerken | brontekst bewerken]

Deze set Ketencommunicatievoorzieningen gaat over het kunnen aantonen of afdwingen van de rechtmatigheid van informatie-uitwisseling. Het gaat dan om vertrouwelijkheid (E-Toegang), gegevensbescherming (E-Compliance) en archivering (E-Archief).

Deze onderwerpen zijn in beperkte mate specifiek voor de strafrechtketen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij Justitie-brede afspraken en voorzieningen en maken de strafrechtketenspecifieke eisen duidelijk. Daar waar nog geen JenV afspraken zijn, nemen we als keten het voortouw en altijd in samenspraak met de organisatie binnen het JenV- domein en maken we gebruik van het CIO-stelsel en DI&I.

Ketencommunicatievoorzieningen[bewerken | brontekst bewerken]

KCV Beschrijving
Icon-e-archief 2.png E-Archief E-Archief gaat over het mogelijk maken van duurzaam bewaren en correcte archivering.
Icon-e-compliance 2.png E-Compliance E-Compliance maakt mogelijk dat SRK-Ketenpartners kunnen verantwoorden aan autoriteiten en betrokkenen in welke mate aan wet- en regelgeving is voldaan bij het verstrekken / ontvangen van informatie vanuit de strafrechtketen
Icon-e-toegang 2.png E-Toegang E-Toegang is een voorziening die identificatie, authenticatie en autorisatie in de keten mogelijk maakt.

Toetsingskaders items[bewerken | brontekst bewerken]

 KCVIDStatementType
Afspraken over gegevensbescherming ketenbreed bekendE-ComplianceWCA02Afspraken m.b.t. gegevensbescherming (foto, adres, etc.) van slachtoffer, getuige, justitiabele zijn ketenbreed bekend en gevolgd.Aanwijzing
Autorissatie op grond van bekende informatie bij authenticatieE-ToegangWTA02Voor het uitvoeren van autorisaties wordt gebruik gemaakt van alle daarvoor benodigde informatie die al bij het authenticeren bekend is geworden.Aanwijzing
Basisselectiedocument afzonderlijke ketenpartijen publicerenE-ArchiefWAK02Basisselectiedocument (BSD) afzonderlijke ketenpartijen publiceren.Richtlijn/standaard
Bouwsteen IAME-ToegangWTG01Architectuurbouwsteen Identity and Access ManagementPractice
Communiceren van beslissingen met invloed op bewaartermijnE-ArchiefWAA03Beslissingen van een ketenpartner die van invloed zijn op de bewaartermijn of de plicht tot vernietigen bij andere ketenpartijen worden gecommuniceerdAanwijzing
Duurzame toegankelijkheidE-ArchiefWAK03Duurzame toegankelijkheid (DUTO)Richtlijn/standaard
Expertise duurzame toegankelijkheid en archiverenE-ArchiefWAG02Bij Justid is veel expertise over duurzame toegankelijkheid en archiveren (Team CDD)Practice
Federatieve toegang ter identificatie voor dienstverleningE-ToegangWTA01Voor identificatie van medewerkers van ketenpartijen ten behoeve van het elektronisch kunnen afnemen dan wel leveren van diensten van ketenpartners wordt gebruik gemaakt van federatieve toegang, voor dienstverlening tot en met niveau DepV.Aanwijzing
Gebruik Federatieve ServicevoorzieningE-ToegangWTK03Gebruik Federatieve Servicevoorziening voor de aansluiting op gestandaardiseerde identificatiemiddelen.

Gebruik Federatieve Servicevoorziening van Justid voor DigiD, Eidas, E-herkenning, Advocatenpas, Zorgpas

Constructieprincipe
Gebruik gestandaardiseerde toegangsmiddelen voor ketenpartijen buiten SRKE-ToegangWTK01Gebruik voor ketenpartijen die geen ketenpartner zijn gestandaardiseerde identificatiemiddelen die die ketenpartijen al hebbenRichtlijn/standaard
Geen centralisatie van verstrekkingen- en ontvangstenregistersE-ComplianceWCK04Verstrekkingen- en ontvangstenregistraties mogen technisch niet worden gecentraliseerd.Constructieprincipe
Geen gemeenschappelijk ketenarchiefE-ArchiefWAA01De StrafRechtKeten voorziet niet in een gemeenschappelijk ketenarchief.Aanwijzing
Geen rechtstreekse toegang tot archief van ketenpartnerE-ArchiefWAA04Er is geen rechtstreekse toegang tot een archief van een ketenpartner. Informatie uit het archief (e-depot) wordt ontsloten via een informatiedienst, te leveren via E-Koppeling van de verantwoordelijke ketenpartner.Aanwijzing
Inhoud verstrekkingen- en ontvangstenregistersE-ComplianceWCK02In de verstrekkingen- en ontvangstenregisters wordt minimaal vastgelegd:
 • door wie (persoon + organisatie: informatieverstrekker),
 • aan wie (persoon + organisatie: informatieafnemer),
 • via welke informatiedienst,
 • op grond van welke grondslag(en) en doelbinding(en),
 • welk(e) “identificatiekenmerk”(en) van welk(e) informatieobject(en),
 • over welke persoons-id zijn uitgewisseld c.q. beschikbaar gesteld.
 • Constructieprincipe
  Keteninformatieobjecten voorzien van archiveringsdataE-ArchiefWAA02Keteninformatieobjecten zijn voorzien van archiveringsdata conform de afgesproken standaard minimale set archiveringsdata strafrechtrecht.Aanwijzing
  Metadatastandaard en metadatawaarden voor archiverenE-ArchiefWAK01Metadatastandaard en metadatawaarden voor archiveren.Richtlijn/standaard
  Netwerk van privacy-expertsE-ComplianceWCG01Sluit aan bij netwerk van privacy-experts om de specifieke kennis van gegevensbescherming in de strafrechtketen te kunnen hergebruiken zodat sneller duidelijkheid verkregen kan worden en kennis niet verloren gaat.Practice
  RBAC of ABAC voor gebruik van gegevensE-ToegangWTA04Autorisaties voor het inzien of bewerken van daadwerkelijke gegevens kunnen zowel rol- als attribuutgebaseerd zijn.Aanwijzing
  RBAC voor dienstverleningE-ToegangWTA03Voor het elektronisch kunnen afnemen dan wel leveren van diensten van ketenpartners wordt gebruikgemaakt van rolebased access control (RBAC).Aanwijzing
  Raadpleegbaarheid grondslagen en doelbindingenE-ComplianceWCK01De verzameling van alle binnen de SRK te gebruiken grondslagen en doelbindingen zijn te raadplegen door alle ketenpartijen.Richtlijn/standaard
  ... meer resultaten